Dodatkowe wolne dni w ciągu roku szkolnego 2019/2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 5.10.10 dotyczącym dodatkowych dni wolnych w ciągu roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Czeczewie po uzgodnieniu z Wójtem Gminy i nadzorem ustalił, że w bieżącym roku szkolnym wolne będą następujące dni:

- poniedziałek 14 X

- wtorek 12 XI

- czwartek 2 I

- piątek 3 I

- wtorek-czwartek 21, 22 i 23 IV (testy ósmoklasistów)

- piątek 12 VI.

 

Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.