Aktualności

Aktualności

Program rządowy Dobry Start

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061)  przekazujemy, rodzicom i opiekunom uczniów oraz pełnoletnim osobom uczącym się, informacji o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.

Szczegóły w załączniku:

files/Komunikat_Dobry_start.pdf

https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html