Aktualności

Aktualności

Apel Porządkowy – 19.10.2018 r.

Dnia 19 października 2018 r. odbył się kolejny apel porządkowy, w trzech grupach wiekowych:

-dla uczniów: oddziału przedszkolnego i klasy I,

- dla uczniów klas: II – IV,

-dla uczniów klas: V- VIII i III gimnazjum.

Podczas Apelu dyrektor zapowiedział przygotowanie, pod patronatem Wójta Gminy Przodkowo, uroczystości gminnej:

  •  „100 Lecie Odzyskania Niepodległości”(11.11.2018 r.) z udziałem uczniów wszystkich szkół z gminy Przodkowo(jako: wykonawcy oraz uczestnicy uroczystości),
  •  Zaapelował o zbiórkę starych zdjęć, które złożą się na wystawę: „Przodkowo w starej fotografii”,
  • Poprosił uczniów o wykonanie  100 kotylionów na lekcjach techniki i plastyki.

Dyrektor  poinformował  uczniów i nauczycieli, że w dniu dzisiejszym Komisja Narodowego Funduszu Zdrowia, składająca się z 3 osób, przyznała certyfikat  gabinetowi profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w gabinecie będzie  sprawowała pielęgniarka.

  Dyrektor podziękował p. Elżbiecie Czerwionce i Wojciechowi Toporkowi za inicjatywę i przeprowadzenie remontu pomieszczenia przeznaczonego na gabinet.

 

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Czeczewie

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali…”

Jan Paweł II

Dzień Patrona to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w każdej szkole. We wtorek, 16 października 2018 r. o godz.  11.00 cała społeczność szkoły w Czeczewie uczestniczyła we Mszy Świętej sprawowanej przez księdza proboszcza Józefa Kuchtę.

W dalszej części Święta Samorząd Uczniowski złożył kwiaty pod obeliskiem Patrona.

Uroczysty Apel w szkole rozpoczęło przemówienie Dyrektora Jerzego Stachurskiego, który powiedział m.in. :
„Od 16 października 2017 r. naszej szkole patronuje Jan Paweł II.

Byliśmy pierwszą ze szkół w gminie Przodkowo, która przyjęta to imię.

Wybór na Patrona Jana Pawła II ustalił priorytety i wartości, które stały się dominujące w pracy wychowawczej szkoły każdego nauczyciela.

Jan Paweł II jest niekwestionowanym autorytetem dla nas wszystkich, człowiekiem, który poprzez kodeks uniwersalnych wartości i zasad moralnych pokazał jak nadać sens własnemu życiu, uczył jak czynić świat lepszym.

Jan Paweł II to wybitny Papież w dziejach kościoła ale także człowiek wielu talentów m.in. literackich- uprawiał dramat poezję.”

W ciągu minionego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czeczewie przybliżali się do drogi życiowej Patrona: organizowali apele, konkursy, wycieczkę Szlakiem Jana Pawła II.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy III gimnazjalnej zaprezentowali program słowno- muzyczny pod kierunkiem Pani Grażyny Damps. W tej części nie zabrakło ulubionej pieśni Papieża „Barka”.

Kolejnym punktem programu Dnia Patrona była prezentacja nowych piosenek o Janie Pawle II napisanych przez uczniów i nauczycieli.

Zaprezentowane utwory można by zaszeregować do gatunków piosenek:

·        pielgrzymkowe („W drodze do Boga” – słowa Zuzanna Wicka, Paulina Bysewska)

·        dla dzieci („Dla Papieża gram” – Eliza Szczygieł)

·        literackie („Modlitwa do Jana Pawła II” – słowa Klara Drajok)

·        popowe („Naucz nas” – słowa Lucyna Reiter-Szczygieł).

Wykonawcami piosenek oraz uczestnikami nagrań byli:

·        Paulina Bysewska

·        Oliwia Klein

·        Eliza Szczygieł

·        Karol Sypion

·        Mateusz Toporek

Muzykę do wszystkich piosenek napisał Jerzy Stachurski.

Zaprezentowane piosenki spodobały się uczestnikom Dnia Patrona.

Dyrektor podziękował parafianom i księdzu proboszczowi, którzy odpowiedzieli na jego apel i wsparli finansowo ten projekt.

Podziękował także realizatorowi nagrania Panu Tadeuszowi ze studia North.

Apelowi towarzyszyła prezentacja fotografii Jana Pawła II, na której znalazły się zdjęcia Papieża do Polski w latach 1979-1991.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem - kremówkami wadowickimi.

 

XXVI KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Przodkowie,

ogłaszają:

XXVI  KONKURS LITERACKI
DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

Do pracy należy załączyć kartę uczestnika XXVI KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wypełnione według załączonego poniżej wzoru.

Tematyka prac powinna zawierać treści związane
ze 100-LECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim .

Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

I.                  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

a)     kl. I-III

b)    kl. IV-VIII

II.               GIMNAZJUM

III.           SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo

Prace należy nadsyłać do dnia: 23.11.2018r.

NA ADRES:

URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,

UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO

Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

 

ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI: 11.12.2018r. (wtorek)

SEKRETARZEM KONKURSU JEST: JERZY STACHURSKI

 

files/XXVI_Konkurs_dla_uczniow_wojewodztwa_pomorskiego_2018-_regulamin.doc

 

„Pusta noc” - spektakl na orkiestrę smyczkową, chór, solistów i aktorów

W czwartek 11 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niezwykłym spektaklu na orkiestrę smyczkową, chór, solistów i aktorów „Pusta noc”. Widowisko odbyło się w Kolegiacie pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wejherowie.

Reżyserem widowiska był Wojciech Rybakowski, muzykę i aranżacje stworzył Cezary Paciorek, autorem tekstów był dyrektor szkoły w Czeczewie, Jerzy Stachurski. W projekt zaangażowana została m.in. Cappella Gedanensis oraz Camerata Musicale, partie solowe zaśpiewali: Katarzyna Bierecka i Maciej Miecznikowski.

Pusta noc należy do najbardziej znanych kaszubskich obrzędów związanych ze śmiercią. Poprzedzała ona bezpośrednio dzień pogrzebu. Jej nazwa wywodzi się od pustki, jaka pozostała po śmierci członka wspólnoty, oznacza jego brak przy wspólnych modlitwach. Polegała ona na wspólnym czuwaniu w domu zmarłego, modlitwie i śpiewaniu pieśni żałobnych.

Autorzy wejherowskiego projektu podjęli udaną próbę przybliżenia widom w sposób artystyczny tego odchodzący powoli w niebyt kaszubskiego obrzędu. Spektakl opowiadał również o tajemnicy odchodzenia człowieka. I choć temat wydaje się wstrząsający i ponury to twórcom udało się wzbudzić w słuchaczach poczucie nadziei i spokoju.

Niezwykłym doświadczeniem podczas spektaklu był „dotyk ciszy” . W niektórych wzbudzał niepokój, a innym pozwolił na zadumę.

Zamyślenie i refleksję w słuchaczach wzbudziły przepiękne teksty, w których zauważyć można było celebrowanie słów przez ich autora. Niejednokrotnie, wyśpiewywane słowa, nabierały dla obecnych nowej wartości, nowego nawet może znaczenia. Głębokie emocje wywoływała również muzyka i wyświetlane obrazy.

Bardzo się cieszę, że uczniowie z klas VII a i VIII, którzy uczestniczą na lekcje języka kaszubskiego, naszej szkoły wzięli udział w tym wydarzeniu.

Lucyna Reiter-Szczygieł

foto Anna Laskowska

 

Podziękowanie

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie

W piątek, 12.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Przodkowo- P. dr inż. Andrzej Wyrzykowski, Ksiądz Józef Kuchta- Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Czeczewie, dyrektor senior- P. Władysław  Marek wraz z nauczycielami seniorami, przedstawiciele Rady Rodziców.

Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał  P. Jerzy Stachurski- dyr. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, który powitał wszystkich zgromadzonych.

Dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że: Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie organu władzy oświatowej.

Dyrektor zwrócił także uwagę, że do ważnych zadań nauczyciela należy, jak podkreślał Jan Paweł II, wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny. Droga budowania i umacniania polskiego patriotyzmu wiedzie przez umiłowanie rodzinnej wsi, miasteczka, dzielnicy.

To suma lokalnych tradycji, tworzy małą ojczyznę i Polskę.

Dyrektor złożył także życzenia aby nauczyciele zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć.

Do życzeń dołączyli się także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, życząc zdrowia i szczęścia w życiu osobistym, a także samych sukcesów w pracy zawodowej.

 „Sto lat” zagrał na trąbce- Igor, uczeń z klasy IV-dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Oprawa artystyczna uroczystości przygotowana została przez uczniów klas: II, III, IVa, VIIb, VIII oraz III gim., pod opieką nauczycielek: P. Marii Warmowskiej, P. Danuty Kitowskiej, P. Hanny Pestki, P. Lucyny Reiter- Szczygieł, Jerzego Stachurskiego. Tego dnia uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze okolicznościowe oraz wystawiali przedstawienia.

Szczególnym momentem uroczystości były gratulacje i życzenia. W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegły się z Jubileuszami. Pani Elżbieta Czaja obchodziła 35- lecie pracy, P. Maria Warmowska oraz P. Teresa Dampc obchodziły 30- lecie pracy zawodowej. Tego dnia zostały również przyznane przez dyrektora nagrody z okazji Dnia Nauczyciela.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał P. dr inż. Andrzej Wyrzykowski- Wójt Gminy Przodkowo, który złożył najserdeczniejsze życzenia zadowolenia, satysfakcji, realizacji marzeń i planów związanych z pracą. Życzył także pogody ducha i słońca w sercach przez cały rok. Pan Wójt przekazał również niezwykle miłą informację na temat pozyskania środków finansowych na sumę 500.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć. Beneficjentami będą najmłodsi uczniowie z trzech szkół usytuowanych na terenie Gminy Przodkowo.

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszenie na kawę i słodki poczęstunek.

foto: Anna Laskowska

tekst: Grzegorz Krefta