WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

KL. 0 – Ks. W. Kubik, Jesteśmy dziećmi Boga, wyd. Wam

Kl. I – Ks. W. Kubik, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń, wyd. Wam

Kl. II - Ks. W. Kubik, Kochamy Pana Jezusa+ zeszyt ćwiczeń, wyd. Wam

Kl. III - Ks. Władysław Kubik, tytuł „Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń wyd. WAM

Kl. IVa i IVb,  Ks. Zbigniew Marek, Zaproszeni przez Boga, wyd. Wam

Kl. V  Ks. Zbigniew Marek, Obdarowani przez Boga, wyd. Wam

Kl. VI -  Ks. Zbigniew Marek, tytuł „ Przemienieni przez Boga” - Podręcznik do nauki religii wyd. WAM

Kl. VII – Ks. Zbigniew Marek, Jezus uczy i zbawia, wyd. Wam

Kl. VIII - Ks. Zbigniew Marek, Jezus działa  i zbawia, 2, wyd. WAM