Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

 

4 września 2017r.

1 półrocze

2 półrocze

4 września 2017 – 28 stycznia 2018 r.

29 stycznia 2018 – 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018r.

Egzamin przeprowadzanyw ostatnim roku nauki
w gimnazjum

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

  18.04.2018 roku

19.04.2018 roku

20.04.2018 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca –31 sierpnia 2018 r.