Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

w Szkole Podstawowej w  Czeczewie 

 

Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

 

 

 

3 września2018r.

 

 

1 półrocze

2 półrocze

3 września 2018 – 31 stycznia 2019

1 lutego 2019 – 21 czerwca 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23kwietnia 2019r.

Egzamin przeprowadzany

W ostatnim roku nauki w gimnazjum

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

Egzamin przeprowadzany

W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – ósmoklasisty

 

 

 

 

  10.04.2019 roku

11.04.2019 roku

12.04.2019 roku

 

  15.04.2019 roku

16.04.2019 roku

  17.04.2019 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

22 czerwca

–31 sierpnia 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

02.11.2018 r

29.04.2019 r.

30.04.2019 r.

02.05.2019 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 roku