Sumienność, obowiązkowość i punktualność…

13 paździenika 2009 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie podczas Apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej obchodzono Jubileusz 25 lecia pracy pedagogicznej Danuty Kitowskiej. Były kwiaty od uczniów, życzenia od dyrektora i nauczycieli oraz gromkie „Sto lat” od wszystkich uczestników uroczystości.

 

 

Z Danutą Kitowską rozmawiały : Agata Stefanowska i Sylwia Trzebiatowska.

Jaka była Pani droga do zawodu nauczyciela ?
– Po skończeniu szkoły średniej zgłosiłam się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Stamtąd zostałam skierowana do Szkoły w Czeczewie, gdzie dyrektorem był p. Władysław Marek. 

Czy spełnia się Pani w swoim zawodzie ?
– Tak. Myślę, że spełniam się w swoim zawodzie. Trudno jednak mi to samej oceniać. Najlepiej o tym wiedzą uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Dziś wiem, że nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. 

Która z cech jest najbardziej potrzebna nauczycielowi ?
– Takich cech jest kilka. Do najważniejszych mogę zaliczyć sumienność , obowiązkowość i punktualność. Osobiście nie lubię, gdy ktoś się spóźnia na wcześniej zaplanowane spotkanie.

Jak Pani upłynęło 25 lat pracy zawodowej i jak bardzo zmieniła się w tym czasie szkoła ?
– 25 lat pracy w szkole upłynęło mi bardzo szybko. Przez te wszystkie lata pracowałam w miłej atmosferze. W tym czasie szkoła została rozbudowana i wyładniała. Dawniej w całej szkole były tylko cztery pomieszczenia klasowe , zaś obejście szkoły porastały krzaki i drzewa. Dzisiaj jest zupełnie inaczej.

Co Pani uważa za swój największy sukces zawodowy ?
– To trudne pytanie. Za swój największy sukces uważam to, że w jednej szkole przepracowałam 25 lat. W ciągu tego okresu miałam inne propozycje pracy, ale nigdy z żadnej nie skorzystałam.

Jak spędza Pani wolny czas ?
– Czas wolny spędzam z rodziną. Wspólnie wyjeżdżamy do kina, teatru, aqua parku i na kręgle. Staram się spędzać wolny czas aktywnie. Zdarza mi się również przesiadywać przed telewizorem.

Plany na przyszłość ?
– Z pewnością nadal chcę pracować w zawodzie nauczyciela. Ta praca powoduje, że czuję się spełniona zawodowo. Jest dla mnie również bardzo ważne zadowolenie moich uczniów i rodziców. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

 

Foto: Grzgorz Krefta