W dniu 22 grudnia 2009 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie uroczyście obchodziliśmy wigilię szkolną. Tego dnia nie zabrakło znakomitych gości, wśród których byli :
p. Andrzej Wyrzykowski –Wójt Gminy Przodkowo, p. Franciszek Rzeszewicz – Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo, ks. Józef Kuchta – Proboszcz Parafii Czeczewo, przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość uświetnili uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali inscenizację scenek biblijnych przenosząc swoich widzów do czasów narodzenia Chrystusa.
Kończący się rok kalendarzowy był okazją do zaprezentowania zwycięskich publikacji naszych uczniów w konkursie „ Wieś moich marzeń ”, które zostały zamieszczone w wydanym kalendarzu na 2010 rok przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Pan dyrektor Jerzy Stachurski pogratulował sukcesów i życzył kolejnych w nowym nadchodzącym roku.

Goście zabierający głos życzyli spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia , a w Nowym Roku pomyślności i spełnienia zamierzonych celów.
Na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy kolędy i podzieliliśmy się opłatkiem , co jest tradycją naszej szkoły.

GK