„Caritas” znaczy miłość do bliźniego”
Caritas to organizacja znana wszystkim. Jej misją jest niesienie pomocy innym. Jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce. W ZespoleSzkół w Czeczewie Szkolne Koło „Caritas” działa od 4 lat. Należy do niego 20 uczniów. Jego założycielką była katechetka Grażyna Damps. 

Początkowo wolontariusze Koła spotykali się w soboty. Obecnie spotykamy się dwa razy w tygodniu. Działamy w szkole i parafii. Naszą pomoc skierowujemy na rzecz rodzin ubogich i osób starszych.

Jedną z form pomocy były zbiórki pieniędzy, które potem przeznaczyliśmy m.in. na:
-wyjazdy wakacyjne dla dzieci z ubogich rodzin
– zeszyty i podręczniki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Ostatnio zbieraliśmy pieniądze na rzecz mieszkańców dotkniętych trzęsieniem ziemi w Haiti.
Działając w Szkolnym Kole „Caritas” mogę pomagać innym, uczę się dostrzegać problemy z jakimi czasami spotykają się moi sąsiedzi czy koleżanki i koledzy.

Sylwia Grubba, kl. III gimnazjum
Wolontariuszka Szkolnego Koła „Caritas” 
w Zespole Szkół w Czeczewie

foto: Anna Laskowska