„Powinniśmy potępiać samą myśl, że jedni ludzie mają prawo prześladować drugich. Przemilczając zło możemy spowodować, że powstanie w przyszłości tysiąc razy gorsze, a młodzi ludzie będą przekonani, że zło nigdy nie jest ukarane, a zawsze przynosi korzyści
Aleksander Sołżynicyn- pisarz rosyjski

Od 13 kwietnia 2010 r. w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Oddawany jest także hołd ofiarom sobotniej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. W Zespole Szkół w Czeczewie uroczystości te odbyły się 14 kwietnia b.r. Wzięli w nich udział: nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły. Galowy strój uczniów, wystrój szkoły, flagi okryte kirem były widocznym znakiem Żałoby Narodowej .

 

Dramatyczne wydarzenia jakie miały miejsce w kwietniu 1940 r. w Katyniu, Starobielsku ,Ostaszkowie przedstawili uczniowie z kl. I gimnazjum w programie dokumentalno-literackim pt: „Prawdy nie można zabić”. W spektaklu obok dokumentów historycznych zaprezentowano wiersze o Katyniu, które przez dziesiątki lat nie wolno było publikować. Tworzyli je od 1943 roku wybitni polscy poeci m. in.: Zbigniew Herbert, Kazimiera Iłłakowiczówna, Kazimierz Wierzyński, Feliks Konarski.

Tego dnia zaprezentowano także wiersz uczennicy gimnazjum Dominiki Trybowskiej pt „Katyń” oraz zaprezentowano w Galerii Szkolnej prace plastyczne związane z tym dramatycznym wydarzeniem. Ich autorami byli uczniowie z klas IV-VI.
Program przedstawiony przez gimnazjalistów wzbogacała prezentacja multimedialna poświęconą wszystkim tragicznie zmarłym w Katyniu oraz ofiarom sobotniej katastrofy prezydenckiego samolotu TU 154 na lotnisku wojskowym Siewernyj koło Smoleńska,jej 96 ofiarom: parze prezydenckiej, posłom, senatorom, wojskowym, kombatantom, członków rodzin katyńskich, pracownikom Biura Ochrony Rządu, pilotom i obsłudze samolotu.

Podczas Apelu Pamięci w Zespole Szkół w Czeczewie odczytano list prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który został przygotowany na uroczystość obchodów zbrodni katyńskiej:
„”Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo! W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.
Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.
Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.
Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!”.

Apel Pamięci w ZS Czeczewie zakończył się zapaleniem zniczy przez uczniów oraz odczytaniem listy ofiar sobotniej katastrofy prezydenckiego samolotu. Następnie przedstawiciele klas, wraz z nauczycielami, udali się na plac przykościelny, gdzie złożono, pod krzyżem, zapalone znicze.
Zbrodnia katyńska oraz sobotnia katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem to dramatyczne doświadczenie dla każdego z nas. Wielka lekcja patriotyzmu. Każdy z nas indywidualnie przeżywa ostatnie wydarzenia i doświadcza bólu po stracie czołowych przedstawicieli polityki i życia społecznego Polski. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego co się stało, począwszy od najmłodszych uczniów naszej szkoły poprzez gimnazjalistów. Wszyscy łączymy się w bólu z ich rodzinami, którym los zabrał Najbliższych, Przyjaciół, Kolegów.

Grzegorz Krefta

 

Foto: Adrian Kreft

Portret Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w ZS w Czeczewie

 

Poczet flagowy-flaga okryta kirem

 

Paulina Skrzyńska , z kl. III gimnazjum czyta wiersz Z. Herberta „Guziki”

 

Uczniowie z kl. I gimnazjum przedstawiają program historyczno-literacki

 

Uczniowie ze zniczami

 

Apel Pamięci zakończono zapaleniem zniczy i modlitwą obok przykościelnego krzyża