19 kwietnia ks. Infułat Albin Potracki podczas uroczystej Mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Czeczewie udzielił 37 uczniom Gimnazjum w Czeczewie i 1 osobie dorosłej sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Młodzież przygotowywała się do przyjęcia darów Ducha św. przez nauki prowadzone na katechezie i w kościele przez ks. proboszcza Józefa Kuchtę i katechetkę Grażynę Damps.

W uroczystości wzięli udział kapłani dekanatu Kielno: ks. prałat Franciszek Rompa, ks. Kanonik Czesława Jakusz- Gostomski, ks. kanonik Mieczysław Guzmann oraz rodzice, chrzestni i zaproszeni goście. Głównym celebransem uroczystej Mszy św. był ks. Infułat Albin Potracki. Przed rozpoczęciem Mszy św. powitali Go gimnazjaliści: Monika Kanka i Łukasz Grota, wręczając wiązankę kwiatów. Uczniowie i ks. Proboszcz J. Kuchta prosili Ks. Infułata o udzielnie aktu bierzmowania.

W homilii ks. Albin Potracki, zwracając się do młodzieży, powiedział m.in.: „przyjmując sakrament bierzmowania budujecie swoją wiarę, którą mężnie będziecie wyznawać, bronić i według niej żyć”.
Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych uczniowie, ustawieni w dwóch szeregach, podchodzili do ołtarza, gdzie otrzymali namaszczenie olejem świętym. Później Ks. Infułat otrzymał dary ofiarne z rąk uczniów: chleb, owoce, miód, wino, rybę.

„Ten dzień był dla mnie ważny – powiedziała po uroczystości gimnazjalistka Monika. „Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspierali nas w godnym przyjęciu tego sakramentu”- dodała.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele uczniów: Magda Frankowska i Krystian Kreft, oraz rodziców: Katarzyna i Tadeusz Skrzyńscy podziękowali za akt namaszczenia.

Grażyna Damps

 

Foto:Alicja Langa