Dnia 22 kwietnia 2010r. w Gimnazjum nr 1 w Kartuzach uczniowie z ośmiu szkół podstawowych województwa pomorskiego wzięli udział w finale VIII edycji akcji ,,Drzewko za butelkę”. Koordynatorem finału akcji była Firma Ashland Poland w Miszewie. Dyrektor firmy Piotr Musiał oraz Pani Burmistrz Kartuz powitali wszystkich uczestników spotkania. Następnie dzieci obejrzały występ Teatru Arkadia, po czym Firma MM-Action przeprowadziła zabawy ekologiczne. Na zakończenie odbyło się podsumowanie całej akcji i wręczenie dyplomów. Każde dziecko otrzymało upominek, słodycze oraz sadzonkę drzewka. Razem zebrano 159109 sztuk butelek PET.

Wyniki z poszczególnych szkół przedstawiały się następująco:

I miejsce : Szkoła Podstawowa w Pępowie: 77475 butelek
II miejsce : Szkoła Podstawowa w Czeczewie: 27842 butelek
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Tuchomiu: 16000 butelek
IV miejsce : Szkoła Podstawowa w Miszewie: 13675 butelek
V miejsce: Szkoła Podstawowa w Baninie: 11313 butelek
VI miejsce: Szkoła Podstawowa nr2 w Kartuzach: 6730 butelek
VII miejsce: Szkoła Podstawowa nr1 w Kartuzach: 3824 butelek
VIII miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 w Kartuzach: 2250 butelek.

Miłą niespodzianką okazały się nagrody finansowe, dzięki którym dzieci z klas O-III
z Czeczewa mogą zrealizować swoje marzenia i pojadą na wycieczkę szkolną.

Elżbieta Czaja

 

 

Nauczycielka E. Czaja z uczniami biorącymi udział w akcji „Drzewko za butelkę”

 

Nauczycielka M. Warmowska podczas uroczystości zakończenia akcji „Drzewko za butelkę” w Gimnazjum w Kartuzach