Dnia 29 kwietnia 2010 roku trzech uczniów z klasy II : Wiktoria Czerwionka, Anna Frankowska i Mateusz Dampc przystąpiło do „Gminnego Konkursu Pięknego Czytania”. Konkurs ten odbył się w Szkole Podstawowej w Przodkowie a patronat nad nim objął wójt gminy Przodkowo. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów kl. II ze Szkół Podstawowych z Przodkowa, Pomieczyna i Czeczewa. Po przesłuchaniu uczestników oraz sprawdzeniu prac pisemnych komisja stwierdziła, że największymi umiejętnościami wyróżnili się następujący uczniowie:

I miejsce – Dampc Mateusz SP Czeczewo

II miejsce – Frankowska Anna SP Czeczewo

III miejsce – Wilkowska Agata kl.II a SP Przodkowo

III miejsce – Andrzejewska Małgorzata kl. IIc SP Przodkowo

IV miejsce – Kleba Wanessa kl. II c SP Przodkowo

IV miejsce – Szwaba Robert kl. II b SP Przodkowo

Uczniowie, którzy wykazali się największymi umiejętnościami w czytaniu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe zaś pozostali uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez organizatorów konkursu.

Danuta Kitowska