„Preludium F. Chopina e-moll oraz jego listami do Delfiny Potockiej rozpoczynamy uroczystość zakończenia XI Konkursu na wiersz o muzyce. Chciałbym aby była ona naszym głosem w rocznicowych uroczystościach, złożonych w hołdzie Fryderykowi Chopinowi, przez cały świat, z okazji 200 rocznicy Jego urodzin. Również wśród nagrodzonych wierszy naszego Konkursu znalazły się wiersze poświęcone Chopinowi”- powiedział witając uczestników uroczystości Jerzy Stachurski- dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie.

 

Wzięli w niej udział: Andrzej Wyrzykowski- wójt gminy Przodkowo, Franciszek Rzeszewicz- przewodniczący Rady Gminy Przodkowo, ks. Józef Kuchta- proboszcz parafii w Czeczewie, Czesław Wilczewski- radny sołectwa Czeczewo, Zofia Toporek- sołtys sołectwa Czeczewo, jurorzy: Hanna G. Adamkiewicz, Konrad Szachnowski, Anna Frankowska, dyrektorzy szkół, laureaci, nauczyciele , rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie.

Na konkurs na wiersz o muzyce swoje wiersze przesłali: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz pierwszy raz, uczniowie z gmin partnerskich gminy Przodkowo : Łowicz i Mściwojów.
Organizatorami Konkursu byli: Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czeczewie (gmina Przodkowo, woj. pomorskie).
Każdy uczestnik konkursu nadesłał jeden wiersz (lub więcej) związany z szeroko pojętą tematyką muzyczną m.in.
– Pięknem utworów muzycznych
-Życiem kompozytorów
-Budową i barwą dźwięków instrumentów muzycznych
-Pięknem tańców (ludowych, współczesnych),

– Fryderykiem Chopinem
Konkurs rozstrzygnięto w grupach wiekowych klas:
– klasa II-III
– klasa IV-VI
– klas gimnazjalnych

-klas ponadgimnazjalnych
Na konkurs napłynęło 152 prace 133 autorów.
Prace komisji przebiegały w dwóch etapach, w dniach: 11.06.2010 r.
i 12.06.2010 r. w Czeczewie.
Komisja w składzie:
prof. dr hab. Hanna G. Adamkiewicz- przewodnicząca (poetka, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej)
oraz członkowie:
Konrad Szachnowski- reżyser i dyrektor Teatru Miejskiego „Miniatura”
w Gdańsku
Anna Frankowska- dziennikarz i pedagog,

Tomasz Fopke- kompozytor, poeta, pieśniarz,
Jerzy Stachurski – poeta, kompozytor, dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie

postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii klas: I-III

I miejsce (równorzędne): Martyna Barowicz , Szkoła Podstawowa w Czeczewie
(opiekun: Jolanta Keler), Ania Frankowska, Szkoła Podstawowa w Czeczewie
( opiekun: Danuta Kitowska)
II miejsce: Natalia Weyer, Szkoła Podstawowa w Czeczewie (opiekun: Danuta Kitowska)

III miejsce: Alicja Krauza, Szkoła Podstawowa w Czeczewie (opiekun: Danuta Kitowska)

w kategorii klas: IV-VI

I miejsce: Weronika Skierka, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
(opiekun: Beata Klein)
II miejsce(równorzędne): Anna Lejk, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Lęborku nr 8 im. M. Kopernika, (opiekun: Danuta Leciejewska ),Dominika Syldatk, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk), Konrad Mika, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 4, Łowicz(opiekun: Wiesława Skrzypińska),

III miejsce(równorzędne): Anna Ośka, kl. V, Szkoła Podstawowa Targoszynie (gmina Mściwojów),(opiekun: Agnieszka- Ordon-Bochenek),Celina Bastian, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie,( opiekun: Beata Kleina),Helena Bigus, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk),
wyróżnienie: Aleksander Wiśniewski, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Targoszynie(gmina Mściwojów),opiekun: Agnieszka Ordon-Bochenek),Szymon Splitt, kl IV, Szkoła Podstawowa w Wilanowie,( opiekun: Elżbieta Pielowska), Klaudia Adanczyk, Szkoła Podstawowa Kożyczkowo,(opiekun: Mariola Czaja),Maciej Kukielski, Szkoła Podstawowa

im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie(opiekun: Beata Kleina), Agata Sobisz, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie(opiekun: Beata Kleina),

w kategorii klas gimnazjalnych:

I miejsce(równorzędne): Piotr Chistowski, Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama w Kartuzach(opiekun: Iwona Pek), Gracjana Potrykus, Gimnazjum w Przodkowie(opiekun: Jadwiga Hewelt)
II miejsce(równorzędne): Magdalena Ciesielska, Gimnazjum w Popowie(gmina Łowicz),

(opiekun: Beata Żbikowska-Lis),Patrycja Malotka- Trzebiatowska, Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach,(opiekun: Wiesława Wilkowska),Dominika Sobisz, Gimnazjum w Gowidlinie( opiekun: Bożena Lejk),

III miejsce(równorzędne): Aleksandra Jaszczak, Gimnazjum w Popowie(gmina Łowicz),(opiekun: Aneta Cytryńska-Boczek),Kinga Kosiorek, Gimnazjum w Popowie(gmina Łowicz(opiekun: Beata Żbikowska-Lis),

wyróżnienia:
Monika Fiodor, Gimnazjum w Popowie(gmina Łowicz),(opiekun: Beata Żbikowska-Lis),

Alicja Głodowska, Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach,(opiekun: Wiesława Wilkowska),Rita Miotk, Gimnazjum w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk),

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 

I miejsce(równorzędne):Tina Zawadzka, Publiczne Technikum nr 2 w Błoniu(województwo mazowieckie), Magda Bigus, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

 

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 czerwca 2010 r. o godz.12.30 w Zespole Szkół w Czeczewie i połączone było prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Czeczewie.

Część muzyczną uroczystości wzbogacili uczniowie z klasy V i I gimnazjum prezentując piosenki, które powstały w ramach innowacji pedagogicznej „Jesteśmy autorami muzyki i piosenek” oraz uczestnicy Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Popowie k/Łowicza.

Popularne melodie grała na keyboardzie Paulina Pranczk z klasy IV.

Dyrektor Szkoły podziękował nauczycielom Zespołu Szkół w Czeczewie: Annie Laskowskiej, Ewie Chmielowskiej, Grzegorzowi Krefta za prace organizacyjne i dekorację

miejsca uroczystości zakończenia Konkursu.

Patronat nad Konkursem objęła strona internetowa: Kartuzy.info.

 

JW.

 

Foto: Adrian Kreft