Dnia 21 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół w Czeczewie miał miejsce egzamin na kartę rowerową i motorowerową. Egzamin składał się z dwóch części: części pisemnej – testu i części praktycznej – jazdy na placu manewrowym. Do egzaminu zgłosiło się 27 uczniów jednak szczęście dopisało tylko 15 z nich, którzy potem mogli przystąpić do części praktycznej. Na placu manewrowym zdający na kartę rowerową lub motorowerową musieli wykonać pojazdem tzw. ósemkę. Całemu egzaminowi przyglądała się pani posterunkowa Iwona Treder z Komendy Policji w Przodkowie. Egzamin na kartę rowerową zdało 9 uczniów, zaś na kartę motorowerową 6 uczniów.

Anna Laskowska