Czeczewo.Powitaliśmy nowy rok szkolny 2010/2011

W dniu 1 września 2010r. uroczystą Mszą św. w kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie, o godz. 8.00, uczniowie, rodzice, nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny 2010/2011.
Na uroczystym Apelu, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie, w okolicznym wystąpieniu dyrektor szkoły
przedstawił zebranym kierunki pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Dyrektor szkoły przedstawił nowych nauczycieli i zapoznał zebranych z przydziałem wychowawstw.
Podczas Apelu odczytano List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz życzenia Wójta Gminy Przodkowo Andrzeja Wyrzykowskiego:
„Drodzy Uczniowie, Księże Proboszczu, Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi,
Z okazji rozpoczynającego się kolejnego, nowego roku szkolnego składam Wam najlepsze życzenia bezpiecznego i spokojnego jego przebiegu oraz rzetelnej i obfitującej w sukcesy i satysfakcję pracy i nauki.
Niech ten rok szkolny będzie kolejnym rokiem Waszego rozwoju, zdrowia i wielu osiągnięć”.
Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Czeczewie.

Po oficjalnych uroczystościach uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie zapoznali się z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych.

G.K
Foto: Beata Krauza