Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Czeczewie:   Joanna Groth Arkadiusz Domaros