14 października w naszym kraju jest obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Jest on rocznicą utworzenia w 1773 roku, z inicjatywy ówczesnego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej.

Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej uznano za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty. W przeddzień tego święta w wielu szkołach organizowane są uroczyste apele.

 

Uroczysty Apel w Zespole Szkół w Czeczewie rozpoczął się odśpiewaniem, przez wszystkich uczniów, „Pieśni Szkoły”. W uroczystym Apelu wzięli udział: wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski, przewodniczący Rady Gminy Przodkowo Franciszek Rzeszewicz, proboszcz parafii w Czeczewie ks. Józef Kuchta, dyrektor –senior Władysław Marek, sołtys sołectwa Czeczewo Zofia Toporek, Rada Rodziców kadencji 2009-2010 z jej przewodniczącym Jackiem Kreftą .

Pierwsza część Apelu była związana z tegorocznym X Dniem Papieskim obchodzonym pod hasłem “Jan Paweł II – Odwaga Świętości ” Katechetka Grażyna Dampc przygotowała z uczniami klasy szóstej program poetycki, który przybliżał treściową zawartość hasła odwaga świętości u Jana Pawła II. W drugiej części Apelu, na program artystyczny złożyły się: Inscenizacja wiersza „Dzień dobry, Królu Zygmuncie” w wykonaniu uczniów z kl. IV, Program kabaretowy w wykonaniu uczniów gimnazjum i kl. V, występ Mateusza Dampca w repertuarze gadek kaszubskich, oraz występ Pauliny Pranczk, grającej na keyboardzie, popularne melodie.

Wszyscy nauczyciele i goście otrzymali kwiaty. Dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie a pracownikom obsługi szkoły za prace na rzecz placówki w Czeczewie. Otrzymali je: Keler Jolanta, Laskowska Anna, Krefta Grzegorz, Chmielowska Ewa, Groth Joanna, Damps Grażyna, Czaja Elżbieta, Czerwionka Elżbieta, Kreft Beata, Rzeszewicz Jadwiga.

W swoim przemówieniu wójt Andrzej Wyrzykowski wskazał na rolę nauczycieli w ich pracy nad formowaniem zdolności i umiejętności ucznia na długiej drodze od przedszkola do progu uczelni wyższej ale także wspomniał o miejscu rodziców we współczesnej szkole, o roli samorządu prowadzącego szkołę, o miejscu kościoła, o miejscu organizacji wspierających szkołę w środowisku.

Wójt wręczył też nagrody. Otrzymali je nauczyciele za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe: Kitowska Danuta, Bil Paweł, Stachurski Wojciech. Nagrodę Wójta otrzymał też dyrektor szkoły.

Osobne podziękowanie skierował dyrektor szkoły do Rady Rodziców( kadencji 2009/2010) za wysiłek włożony w prace społeczne na rzecz szkoły.

W tym dniu swój Jubileusz pracy zawodowej obchodziły nauczycielki: Lucyna Grablowska i Joanna Groth.

 

J.W