p { margin-bottom: 0.21cm; }

Uczniowie klasy V w pierwszą Niedzielę Adwentową, 28.11.2010 r. w sposób szczególny skupili się na przygotowaniu w kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie, specjalnej liturgii dla dzieci. Czas Adwentu jest bardzo bogaty w symbole, szczególnie w symbole światła. Wieniec adwentowy z czterema świecami, lampiony są wyrazem naszej nadziei na nadejście Chrystusa – światłości świata. One przypominają nam, że my również jesteśmy wezwani do niesienia światła miłości do bliźnich. Takie spotkanie adwentowe pomogło dzieciom zrozumieć symbolikę tego pięknego i radosnego okresu.