Stworzenie j gazetki szkolnej wymaga wytrwałej i sumiennej pracy zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Dla uczniów to doskonała forma pracy, rozwijająca ich zakres wiedzy i umiejętności związanych  z pracą dziennikarza i redagowaniem różnych form dziennikarskich. Ważna jest rola nauczycieli, który czuwają nad poprawnością merytoryczną, stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną każdego opublikowanego tekstu.

W Zespole Szkół w Czeczewie tradycja gazet szkolnych jest bardzo bogata. Był taki okres, w którym prawie każda klasa miała swoje pismo. Zaistniały tu m.in. takie tytuły: „Klasa pod lupą” czy „Urwisy Pani Groth”. Najstarszym i najpopularniejsze dzisiaj jest „Czeczewskie Oko”. W okresie świątecznym ukazał się już 38 numer. Gazeta ta trzykrotnie uzyskała tytuł najlepszej gazety szkolnej w kategorii gimnazjum w Powiatowym Przeglądzie Gazet Szkolnych w Wilanowie.

 

W połowie stycznia br., miał swą premierę, w czeczewskiej szkole, kolejny oryginalny tytuł „To i owo, na klasowo”. Jego autorami są uczniowie klasy IV. W pierwszym numerze ukazały się przede wszystkim teksty literackie uczniów, artykuły o wydarzeniach szkolnych oraz zdjęcia z przedstawień, w których brali udział czwartoklasiści. Opiekę redakcyjną nad uczniami sprawuje: Jerzy Stachurski, skład komputerowy przygotowuje: Lucyna Reiter –Szczygieł.

L. R- Sz