„Dzisiejszy Koncert Kolęd można wpisać do kalendarza trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Śpiew to jedna z form modlitwy. Św. Augustyn napisał „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Symbolikę Tygodnia podkreślają także wykonawcy Koncertu, którzy pochodzą z różnych parafii z: Pomieczyna, Przodkowa, Banina, Czeczewa. Teraz  we wspólnym koncercie- modlitwie  zabrzmią kolędy zaśpiewane w języku: polskim, francuskim i kaszubskim” – powiedział zapowiadając koncert ks. Józef Kuchta – proboszcz parafii w Czeczewie.
Od wieków, na całym świecie, z kościołów, domów i sal koncertowych płyną słowa, w różnych językach i  dźwięki : kolęd, pastorałek i pieśni Bożonarodzeniowych.
23 stycznia 2011 r. o godz. 11.00 odbył się Koncert kolęd w kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie.

Koncert Kolęd  zorganizował przy współpracy Rady Rodziców dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie. Opiekę artystyczną nad całością sprawował Jerzy  Stachurski, który zaprosił do współpracy wykonawców różnych pokoleń: uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz koncertujący blisko 20 lat Zespół Śpiewaczy przy  OSP . Wszyscy wykonawcy stanęli na wysokości zadania. Zgromadzona publiczność, każdego wykonawcę, nagrodziła gorącymi brawami. Godnym podkreślenia był fakt, ze obok znanych kolęd i pastorałek pojawiły się utwory mniej znane i premierowe.
Zespół „Młodzezna” z Igą Fierką (laureatką „Szansy na sukces”)- wędrując po ścieżkach tematów sięgających do skarbnicy tradycji świąt wniósł  do swojego repertuaru nową wrażliwość dźwiękową. Prezentowane, z niezwykłym kunsztem, utwory pokazały ciekawe rozwiązania muzyczne, które  w dalszym ciągu są synonimem pieśni Bożonarodzeniowej.
Maria Krauza i jej uczniowie: Iza Konkol i Patryk Pupacz przedstawili kolędy nasycone poezją. Zestawienie utworów w języku: polskim, francuskim i kaszubskim, pokazało, że temat Cudu Narodzenia, przedstawia się na całym świecie, także w:Polsce,Francji, na Kaszubach, w sposób szlachetnie powściągliwy.
Małgorzata Hallmann- utalentowana, śpiewająca młoda poetka(laureatka m.in. I miejsca w Wojewódzkim Konkursie dla uczniów województwa pomorskiego(2010) oraz nagrody specjalnej  wójta gminy Przodkowo, za zestaw wierszy napisany przez ucznia z gminy Przodkowo) z  Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum im. Rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie) zaprezentowała specjalnie napisany na koncert wiersz:  “Jest taki czas, jest taka noc”( wiersz zamieszczamy poniżej)  oraz zaśpiewała  „Kolędę kołysankę”. Występ Małgorzaty  zwrócił uwagę swoja naturalną interpretacją, która jest zapewne echem jej wrażliwości poetyckiej. Zasłużenie publiczność zgromadzona w czeczewskim kościele zgotowała jej ogromną owację.

Justyna Flis, Magda Mazur- duet autorski i wykonawczy z Gimnazjum w Czeczewie. Owocem ich wspólnej pracy jest Kolęda Justyny I Magdy. Przez słuchaczy została przyjęta niezwykle życzliwie. Niech te  brawa będą zachętą do napisania kolejnych utworów.

Zespół Śpiewaczy przy OSP Czeczewo przywołał ludyczne klimaty świąt. Pokazał radość zbiorowego śpiewania kolęd.
Koncert Kolęd w Kościele w Czeczewie zakończył się owacją na stojąco. Dwukrotnie bisowano „Piosenkę świąteczną”( do słów: Agaty Szreder- ucz. z kl. VI ZS w Czeczewie. Utwór ten powstał w ramach innowacji pedagogicznej „Jesteśmy autorami muzyki i piosenek” w grudniu 2010 r.).
Do jej wspólnego odśpiewania włączyli się: ks. Józef Kuchta  oraz  obecny na Koncercie Eugeniusz Pryczkowski- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego.
Na  zakończenie  Maria Krauza i  Jerzy Stachurski- prowadzący koncert złożyli życzenia Noworoczne i  podziękowali:  -proboszczowi Józefowi Kuchcie za umożliwienie  przedstawienia koncertu w kościele,  p. Kazimierzowie Klasowi- dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.  Technikum im. Rtm. Witolda Pileckiego  w Przodkowie- za pomoc  w przygotowaniu koncertu ,nauczycielom: Marii Krauza(Gimnazjum w Pomieczynie), Elżbiecie Pryczkowskiej(Gimnazjum w Żukowie),Katarzynie Pobłockiej(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych . Technikum im. Rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie),  Lucynie- Reiter-Szczygieł(Gimnazjum w Czeczewie)- za pomoc  w organizacji prób i koncertu, docenili także pracę akustyka: Szymona Mielewczyka(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych . Technikum im. Rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie),    a także Krystiana Sypiona oraz informatyka ZSP w Przodkowie.
Po zakończonym Koncercie w dniu 23.01.2011 r.  Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Czeczewie i  jej przewodnicząca Barbara Dampc i Mirosława Leman- skarbnik  zaprosili wszystkich wykonawców na słodki poczęstunek i gorąca herbatę.
Foto: Beata
Jan Wiśniewski

“Jest taki czas, jest taka noc”
Za oknem śnieg i zima pełną parą.
Cóż dał mi los za śnieżna tą kotarą?
Miliony gwiazd, lecz jedna z nich największa,
Prowadzi tam, gdzie ludzki wzrok nie sięga.

Daleko stad w niewielkim tym żłobeczku
Śpiewają: “śpij nasz mały aniołeczku”!
Kolędy dźwięk zagłusza wszystkie smutki,
Taka jest moc pieśni kolejnej nutki.

Jest taki czas, który wolniej płynie
I taka noc, która nigdy nie zginie.
Choć raz do roku właśnie w ten dzień,
Oddajmy maleńkiemu Jezusowi cześć!
Małgorzata Hallmann