Dnia 16 lutego 2011 roku dwaj uczniowie Zespołu Szkół Czeczewie, Rafał Konkol i Amadeusz Littwin wzięli udział w finale wojewódzkim konkursu „Kampania wrześniowa 1939 roku na Pomorzu”, który odbył się w Gdańsku Wrzeszczu, w siedzibie III Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

 

Uczniowie zakwalifikowali się do finału konkursu po przejściu etapu eliminacji szkolnych, w których wzięli udział za namową nauczyciela historii czeczewskiej szkoły, Arkadiusza Domaros. W liczbie 65 zakwalifikowanych zajęli wysokie miejsca, Rafał Konkol 30, zaś Amadeusz Littwin 36. Skutkiem tego była ich wyprawa do Gdańska na finał konkursu wraz z opiekunem.

 

Na miejscu reprezentanci szkoły w Czeczewie zostali wprowadzeni do sal, w których mieli zdawać test finałowy, zanim jednak tak się stało, wszyscy uczestnicy wysłuchali słowa wstępnego Pani Dyrektor III STO, Jolanty Zabrockiej oraz Pana Michała Sempołowicza, kierownika referatu edukacji historycznej gdańskiego biura IPN. Po tym wprowadzeniu, pouczeni o ważnym wydarzeniu, w którym mieli wziąć udział, uczniowie wzięli udział w teście.

Amadeusz Littwin i Rafał Konkol uzyskali dyplomy, potwierdzające ich udział w konkursie na poziomie wojewódzkim, a także – jako nagrodę dodatkową – mapę, przedstawiającą tereny Pomorza w okresie okupacji niemieckiej. Mapę otrzymał także opiekun uczniów, któremu Instytut Pamięci Narodowej przesłał także wspaniałe wydanie syntezy dziejów Polski od roku 1918 do 1989.

Udział w konkursie był wydarzeniem niezwykłym, jakie długo zapada w pamięć jego uczestnikom. Bo też rzadko zdarzają się konkursy, które byłyby tak bliskie biorącym w nim udział, a przecież dla mieszkańców Pomorza nie ma bliższej historii, aniżeli historia Pomorza. Te wydarzenia ukształtowały naszą teraźniejszość pomorską, i mają na nią ciągły wpływ. Czekamy zatem kolejnych tak doniosłych inicjatyw, w których uczniowie Gimnazjum e Czeczewie z chęcią wezmą udział.

Arkadiusz Domaros