Dnia 11 marca 2011 roku w Zespole Szkół w Czeczewie odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów II i III klasy gimnazjum. Na zaproszenie pedagoga szkolnego Pani Adrianna Block – doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach przeprowadziła zajęcia mające na celu ułatwienie wyboru uczniom ich przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Uczniowie zapoznali się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim oraz w Trójmieście oraz zasadami rekrutacji. Dzięki prezentacji multimedialnej poznali typy szkół ponadgimnazjalnych i kryteria wyboru przyszłego zawodu. Pracując w grupach wykonali plakat dotyczący konkretnej grupy zawodów. Na koniec, wypełniając kwestionariusz zainteresowań zawodowych, młodzież mogła przekonać się o swoich zainteresowaniach, zdolnościach, umiejętnościach i cechach osobowości predysponujących ją do konkretnych zawodów. Mamy nadzieję, że doświadczenia i informacje wyniesione z owych zajęć w dużym stopniu ułatwią uczniom naszej szkoły decyzje o ich przyszłej ścieżce edukacyjnej.

 

Kinga Adamczyk – pedagog szkolny