W sobotę, dnia 19 marca 2011 r. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź dokonał wizytacji kanonicznej parafii św. Józefa w Czeczewie. Wizyta Arcypasterza została włączona w przypadający na ten dzień Opust Parafialny.

 

{joomplucat:13 limit=1|columns=1|ordering=random}

 

Głównym punktem pobytu Arcybiskupa Metropolity w parafii była uroczysta msza św., którą Ksiądz Arcybiskup odprawił o godz. 17.00 w koncelebrze wszystkich kapłanów dekanatu Kielno.

Arcybiskup – Wizytator, zanim przybył do kościoła parafialnego w Czeczewie został przywitany przez druhów strażaków, na granicy parafii, którzy następnie asystowali mu w dwu wozach strażackich w przejeździe do kościoła.

W drzwiach świątyni nastąpiło przywitanie liturgiczne Arcypasterza przez ucałowanie Krzyża oraz pokropienie wiernych wodą święconą. Drogę od drzwi świątyni do ołtarza wypełniał szpaler strażaków z jednostek OSP z Tokar, Czeczewa i Kłosowa.

Przy ołtarzu Arcybiskup Metropolita został powitany przez: dzieci, młodzież, dorosłych i proboszcza parafii w Czeczewie ks. Józefa Kuchtę.

Następnie przedstawiciele różnych stanów w parafii złożyli krótkie sprawozdania ze swojej działalności. Pierwszy głos zabrali ministranci następni przedstawiciele: Caritasu, Zespołu Charytatywnego, Poradnictwa Rodzinnego, Żywego Różańca i Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

W tej części uroczystości głos zabrał ks. Proboszcz, który scharakteryzował parafię, jej kondycję duchową i materialną:

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie! Pozwól na początku Ekscelencjo, że przybliżę nieco historię i dorobek naszej Parafii. Parafia świętego Józefa w Czeczewie powstała w roku 1925. Erygował ją ks. bp Augustyn Rosentreter w obrębie wiosek dotychczas należących do parafii: Żukowo, Kielno i Przodkowo. Początkowo opiekę duszpasterską nad nową parafią sprawowali kapłani z okolicznych parafii. Parafię usamodzielnił ks. bp Stanisław Wojciech Okoniewski 15 listopada 1927 roku i mianował kuratusem ks. Bolesława Melocha, który sprawował tę posługę nieprzerwanie do 1948 roku. Za jego posługiwania dokończono między innymi budowę kościoła, zakupiono ziemię pod cmentarz oraz wybudowano kostnicę. Po półrocznej przerwie administratorem parafii został ks. Feliks Borowski pełniąc obowiązki duszpasterskie do lipca 1957 roku. Następcą został ks. Wacław Maliński. Od roku 1958 administratorem został ks. Stefan Kinka duszpasterzując do października 1968 roku. Za Jego czasu wymalowano między innymi kościół z pięknymi malowidłami. Następcą został ks. Anastazy Lica, który między innymi przeprowadził remont wieży kościelnej, a także odmalował kościół i przyczynił się do konsekracji ołtarza posoborowego. Po śmierci ks. kanonika w grudniu 2001 roku ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski zamianował mnie niegodnego proboszczem parafii świętego Józefa w Czeczewie. Ostatniej wizytacji kanonicznej dokonał ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski 15 marca 2003 roku. Parafia liczy 1076 mieszkańców i należy do jednej z mniejszych w archidiecezji. Ludność w przeważającej części utrzymuje się z małych gospodarstw rolnych, a czasami nawet musi dorabiać dojeżdżając do pracy, do Trójmiasta. Pomimo tej trudnej – materialnie sytuacji, jest mocno związana z kościołem. Z pokolenia na pokolenie zakorzenione tradycje chrześcijańskie są widoczne w całej rozciągłości życia tutejszej społeczności, chociażby poprzez niedzielny udział we Mszy świętej, który wynosi 60%, czy przyjmowaniu Komunii świętej. W ubiegłym roku udzieliłem 25 tysięcy Komunii. Ponadto żywy udział Parafian w różnych nabożeństwach, zwłaszcza w Koronce do Miłosierdzia Bożego, czy Nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, nie wspominając już o różańcu. Parafia bowiem może się poszczycić istnieniem dziesięciu Róż Żywego Różańca, w tym co jest chyba szczególne trzech męskich.

Ekscelencjo! Teraz może jeszcze trochę o tym, co ważnego w parafii poczyniliśmy od ostatniej wizytacji w znaczeniu materialnym. I tak od ostatniej wizytacji:

1. położyliśmy granitową posadzkę w kościele /wcześniej położyliśmy marmurową w prezbiterium

2. zainstalowaliśmy nowe nagłośnienie

3. wokół kościoła ułożyliśmy betonową kostkę

4. odnowiliśmy elewację ścian na zewnątrz kościoła

5. wymieniliśmy dachówkę na nową na kościele

6. odnowiliśmy kopułę wieży

7. postawiliśmy nowy płot przy kościele od strony ulicy z cegły klinkierowej

8. dokończyliśmy budowę kaplicy przedpogrzebowej

9. zainstalowaliśmy oświetlenie parkingu wraz z oświetleniem znacznej części cmentarza /zasługa Gminy – Pana Wójta w ramach współpracy samorządowej/

10. przeprowadziliśmy na plebanii generalny remont wraz z położeniem na dach blachodachówki

11. pozyskaliśmy notarialnie działkę pod budowę nowego domu parafialnego i ją ogrodziliśmy

12. w połowie roku 2006, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpoczęliśmy budowę nowego domu parafialnego

13. i już w tym roku zamontowaliśmy nowe tabernaculum

Następnie Arcybiskup Metropolita rozpoczął celebrę Mszy św. W wygłoszonej homilii odniósł się – w klimacie refleksji – do patrona św. Józefa oraz wielu aktualnych problemów Ojczyzny i Kościoła.

Po Modlitwie Powszechnej Arcybiskup-Wizytator poświęcił nowe tabernaculum. Po modlitwie, po Komunii, w imieniu parafian, z wyrazami wdzięczności za wspólną modlitwę zwróciły się do Ks. Arcybiskupa: dzieci, dorośli oraz ks. Proboszcz, który podziękował Arcybiskupowi oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości.

Na zakończenie mszy złożono życzenia imieninowe ks. proboszczowi Józefowi Kuchcie. Było również „Sto lat”, które zaordynował Arcybiskup.

Wizytację kanoniczną i Opust Parafialny w kościele w Czeczewie upiększyła swą grą Orkiestra Dęta z Bojana.

Uroczystość zakończyła się na cmentarzu wspólną modlitwą za zmarłych: kapłanów, fundatorów, dobrodziejów oraz parafian przy nowym Krzyżu Cmentarnym.

JW