Blisko 430 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju przystąpiło 12 kwietnia br. do egzaminu gimnazjalnego. Egzaminy trwają 3 dni i składa się z trzech części. Pierwszego dnia uczniowie piszą test humanistyczny , drugiego dnia matematyczno-przyrodniczy zaś trzeciego z języka angielskiego. W Zespole Szkół w Czeczewie do egzaminu przystapiło 15 uczniów.

Od 2012 roku egzamin gimnazjalny się zmieni. Będzie się wprawdzie nadal składał z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego, ale zmieni się struktura poszczególnych jego części. Egzamin humanistyczny zostanie podzielony na zadania z zakresu języka polskiego i z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a egzamin matematyczno-przyrodniczy na część matematyczną i przyrodniczą. Język obcy uczniowie będą zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.