IX edycja akcji ,, Drzewko za butelkę 2011” w naszym województwie została zakończona 15 kwietnia w Żukowie nad jeziorem. W akcji brały udział szkoły z Banina, Borkowa, Czeczewa, Glincza, Miszewa, Pępowa, Tuchomia i trzy szkoły z Kartuz.

{joomplucat:28 limit=1|columns=1|ordering=random}
Regionalnym koordynatorem akcji była firma Ashland Poland Sp. z.o.o. z Miszewa. Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektora firmy głos zabrał zastępca Burmistrza Gminy Żukowo oraz przedstawiciel firmy Elwoz. Następnie odbył się piknik ekologiczny z nagrodami dla dzieci prowadzony przez firmę MM ACTION. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu ochrony środowiska, między innymi wykonać plakat, rozwiązać Eko – test i zrobić Eko – rzeźbę. Na zakończenie imprezy Dyrektor firmy Ashland ogłosił wyniki akcji oraz wręczył dyplomy. Ogólnie zebrano ponad 200 tysięcy butelek PET.
I miejsce – S.P. Pępowo  61 tysięcy butelek
II miejsce – S. P. Czeczewo 58 tysięcy butelek
III miejsce –S. P.  Tuchom 49 tysięcy butelek
Wymienione szkoły zebrały największą ilość butelek i otrzymały nagrody pieniężne. Natomiast każdy uczestnik otrzymał upominek i słodycze. Na rzecz szkoły przekazano piękne sadzonki drzew.

W akcji wzięli udział uczniowie ZS w Czeczewie z klas I, II, III. Koordynatorem był nauczycielka Elżbieta Czaja.

E.Cz.