Jak co roku, także 4 maja 2011 roku uczniowie Zespoły Szkół w Czeczewie uczcili kolejną już, tym razem okrągłą – dwieście dwudziestą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To jakże ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych w dziejach naszej Ojczyzny, nie mogło przeminąć niezauważenie w murach czeczewskiej szkoły. Pamięć o tamtych wydarzeniach, chociaż minęło już aż tyle lat, pozostaje wciąż żywa, czego dowodem były słowa uczniów, wypowiadane podczas apelu.

Apel przygotowali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, pod kierunkiem nauczycieli Lucyny Reiter-Szczygieł i Arkadiusza Domaros. Przedstawili oni montaż słowno muzyczny, ożywiający na moment tamte zdarzenia sprzed dwustu dwudziestu lat. Wiersze pozwalały wczuć się w patriotyczną atmosferę, jaka kształtowała opisywane wydarzenia, piosenki , znane wszystkim, ale przecież wciąż chętnie słuchane, dawały szansę młodszym uczniom na rozbudzenie zainteresowania tragicznymi losami naszego kraju. 
Tego dnia, dwieście dwadzieścia lat temu, pod wodzą ówczesnego króla, Rzeczypospolita Polska postanowiła wybić się na prawdziwą niepodległość. Kraj, który od prawie stulecia pozostawał w praktycznej okupacji rosyjskiej, teraz pokazał swoją wielkość, która okazała się być tylko łabędzim śpiewem. Nasze państwo nie potrafiło utrzymać tej niezależności, i wkrótce rozbiory usunęły je z mapy Europy na 128 lat. Potrzeba było aż tylu lat, abyśmy mogli znowu cieszyć się wolnością, zresztą drogo okupioną krwią wielu tysięcy Polaków, którzy o tę wolność walczyli i za którą ginęli. Ze względu na ich krwawą ofiarę omawiane wydarzenia mają taką szczególną rangę, dlatego czci się je na forum publicznym.
Także i uczniowie szkoły w Czeczewie postanowili więc uczcić ten dzień w podniosłej formie akademii. Nasza szkoła pozostaje wierna tradycjom patriotycznym, ciągle żywym w naszym kraju, czemu dała wyraz w tej podniosłej ceremonii z dnia 4 maja 2011 roku. Także i przyszłe pokolenia powinny zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami w naszej historii narodowej, która kształtuje naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu są lekcje historii, których jedną dała w dniu 4 maja klasa III Gimnazjum w Zespole Szkół w Czeczewie.

Arkadiusz Domaros
foto: Lucyna Reiter- Szczygieł