Państwowy Powiatowy Kartuzy, dnia 02.06.2011 r.

Inspektor Sanitarny

w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Sambora 30 A

SE.OZ – 81/482/20/TD/11

Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

(wszyscy)

 

W związku z pismem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nr SE.NS-10.9011.4641.33-2.2011.AD

dotyczącym licznych zachorowań występującch w Niemczech, spowodowanych żywnością skażoną bakterią E.coli 0104 STEC,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach uprzejmie prosi o jak najszersze rozpropagownie w Waszej Placówce

( jeśli to możliwe – wśród uczniów i rodziców), treści załączonej ulotki pt. „5 kroków do bezpieczniejszej żywności”.

Za współpracę z góry dziękuję.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Helena Stachowicz