Zapraszamy na

Spotkanie z Rodzicami w dniu 19.09.2011 r., (poniedziałek),

o godz. 16.00.

Miejsce spotkania: Zespół Szkół w Czeczewie

Program spotkania ogólnego:


1.Kalendarz roku szkolnego 2011/2012
2.Harmonogram wywiadówek
3.Wychowawcy klas

– nowi nauczyciele
4.Plan uroczystości szkolnych
5.Zmiany w prawie oświatowym
6.Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego
7.Koncepcja pracy szkoły

– zastępcy
– pedagog
– pielęgniarka
– logopeda
8. Dowozy szkolne – przystanki, godziny
9. Regulamin świetlicy szkolnej i dowozów szkolnych:

– godziny pracy świetlicy szkolnej,
– godziny pracy świetlicy socjoterapeutycznej
10. Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny
– Szklanka mleka w szkole
– Owoce w szkole
11. Projekty szkolne
– Za rękę z Eisteinem
– Interaktywna matematyka
– Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w gminie Przodkowo
– Innowacje z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka,
muzyka i informatyka
– Innowacja pedagogiczna we współpracy z ZSP Przodkowo
(gastronomia i informatyka
12. Rada Rodziców
– podziękowanie
– sprawozdanie
– udzielenie absolutorium
13. Sprawy różne
– PZU
– Komitet rodzicielski
– wjazd na teren szkoły, prowadzenie pojazdów przez nieletnich (wyjaśnienie policji)
– spotkanie z weterynarzem
– szkolne koncerty i przedstawienia

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami klas.