KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

w Szkole Podstawowej im. jana pawła ii 

w  Czeczewie 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych

 

 

 

 

 

2 września2019 r.

 

 

1 półrocze

2 półrocze

2 września 2019 – 31 stycznia 2020

1 lutego 2020 – 26 czerwca 2020

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

– język polski

– matematyka

język obcy nowożytny

 

  21.04.2020 roku

22.04.2020 roku

23.04.2020 roku

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznowychowawczych

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.