REGULAMIN KORZYSTANIA Z JEDNOŚLADÓW  NA TERENIE    SZKOŁY W CZECZEWIE

1. Uczniowie poruszający się jednośladami(rower, motorower) powinni posiadać stosowne uprawnienie.
2. Kierujący jednośladem powinien stosować się do przepisów ruchu drogowego.
3. Ze względu na zakaz wjazdu na teren szkoły dopuszcza się jedynie wprowadzenie w/w jednośladów i pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu.
4. W przypadku niedostosowanie się do w/w zasad będą wyciągane konsekwencje:
– całkowity zakaz używania jednośladów na terenie szkoły,
– obniżenie oceny ze sprawowania,
– powiadomienie rodziców.