W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania wyborcza. Złożyły się na nią: prezentacja kandydatów na plakatach wywieszonych na oknach holu oraz prezentacja kandydatów na godzinach wychowawczych.
W wyborach wystartowało  6 kandydatów. Głosowanie  odbyło się 23 września.
W wyniku głosowania w  skład nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego weszli:

– przewodniczący: Dawid Leman,
– zastępca przewodniczącego: Krzysztof  Wilczewski
-skarbnik: Karol Cyman
-sekretarz: Agnieszka Zabrocka

„Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos, a tym samym mi zaufali. Postaram się nikogo nie zawieść . Chciałbym w porozumieniu z członkami Samorządu i nauczycielami oraz dyrekcją  podjąć działania mające na celu rozwój szkoły. Będę również starał się, poprzez różne uroczystości szkolne, akcje charytatywne, czy konkursy, urozmaicić życie szkolne”- powiedział Dawid.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Grażyna Damps.

GD