Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
oddział w Przodkowie, Biblioteka Publiczna w Przodkowie
ogłaszają:
XIX  KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

Tematyka prac jest dowolna.
Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim lub w gwarze innego regionu.
Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

I.    SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
a)    kl. I-III
b)    kl. IV-VI
II.    GIMNAZJUM
III.    SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo oraz gmin partnerskich: Łowicz i Mściwojów.

Prace należy nadsyłać do dnia :14.11.2011r.
NA ADRES:
URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,
UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO
Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI: 24.11.2011r.

SEKRETARZEM KONKURSU JEST: JERZY STACHURSKI