Z OKAZJI

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

pragnę serdecznie podziękować

wszystkim uczestnikom procesu edukacji a więc Dyrektorom, pedagogom, pracownikom administracji i obsługi szkół,

Wam drodzy uczniowie, rodzice.

 

Składam wyrazy sympatii oraz życzenia wielkiego zapału do nauki,

zaangażowania i wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i osobistym.

Pozostaję z poważaniem 
Wójt Gminy Przodkowo

Andrzej Wyrzykowski

 


 

Osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim- rok szkolny 2010/2011

 

Nagrodą ufundowaną przez Wójta Gminy Przodkowo dla nauczycieli opiekunów oraz wyróżnionych uczniów będzie wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

O szczegółach odnośnie organizacji wycieczki szkoły zostaną poinformowane w terminie późniejszym.

Nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół w Czeczewie:

Mateusz Dampc za udział w Pomorskim Konkursie Ortograficznym oraz Pomorskim Konkursie Matematycznym

Natalia Weyer za  III miejsce  w  Konkursie Plastycznym „Zagrożenia w indywidualnych gosp. rolnych”

 

Nauczyciel prowadzący uczniów  Danuta Kitowska

 


Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli.
Od tego uczenia trudnego
Raduje się serce i boli.
Uczę się ciebie i uczę
I wciąż cię jeszcze nie umiem.

Jerzy Liebert

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne życzenia, gratulacje

i podziękowania. Życzę twórczych pomysłów, skuteczności w działaniu, dobrej współpracy oraz tego wszystkiego, co daje poczucie satysfakcji z pracy zawodowej.

W podziękowaniu za trudną pracę i wskazywanie uczniom właściwej drogi życzę dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia.

 

Z wyrazami szacunku

Halina Uchman

Dyrektor

Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

 

Kościerzyna, październik 2011 r.