Dnia 17 października 2011r. w naszej szkole rozpoczął się projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Przodkowo” , realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym w szkole realizowane będą zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji ( nauczyciele prowadzący : E. Czaja, J. Keler. M. Warmowska), zajęcia gimnastyki korekcyjnej ( nauczyciel prowadzący: P. Bil), zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy ( nauczyciel prowadzący A. Laskowska).

Przewiduje się ,że zajęcia potrwają do końca roku szkolnego 2011/2012.

MW