XII Wojewódzki Konkurs Poetycki na wiersz o muzyce- Czeczewo 2011 rozstrzygnięty

“Zaufajcie dzieciom, bo to one
są twórcami przyszłości
Celestyn Freinet-
współczesny pedagog, twórca “francuskiej szkoły nowoczesnej” (école moderne française),proponował metody oparte na swobodnym poznawaniu świata przez dziecko i jego działania twórcze.

27 października 2011 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czeczewie rozstrzygnięto XII Wojewódzki Konkurs Poetycki na wiersz o muzyce-Czeczewo 2011. Na Galę rozstrzygnięcia konkursu przybyli: Franciszek Rzeszewicz-przewodniczący Rady Gminy Przodkowo, ks. Józef Kuchta-proboszcz parafii w Czeczewie, laureaci konkursu, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół, cała społeczność szkoły oraz goście: Franciszek Rzeszewicz-przewodniczący Rady Gminy Przodkowo, ks. Józef Kuchta-proboszcz parafii w Czeczewie. Całość uroczystości nagrywało Radio „Kaszebe”.

{joomplucat:57 limit=1|columns=1|ordering=random}

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorami Konkursu byli: Wójt Gminy Przodkowo, Gmina Przodkowo, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czeczewie (gmina Przodkowo, woj. pomorskie).
Każdy uczestnik konkursu nadesłał jeden wiersz (lub więcej) związany z szeroko pojętą tematyką muzyczną m.in.
– Pięknem utworów muzycznych
-Życiem kompozytorów
-Budową i barwą dźwięków instrumentów muzycznych
-Pięknem tańców (ludowych, współczesnych),

– Fryderykiem Chopinem
Konkurs rozstrzygnięto w grupach wiekowych klas:
– klasa I-III
– klasa IV-VI
– klas gimnazjalnych

-klas ponadgimnazjalnych


Na konkurs XII Konkurs Poetycki na wiersz o muzyce-Czeczewo 2011 napłynęły 152 wiersze, 123 autorów.
Jury przewodniczył Tomasz Fopke- poeta, kompozytor, dyrygent, pieśniarz.

Prace komisji przebiegały w dniu: 24.10.2011 r. w Czeczewie.
Komisja w składzie:
Tomasz Fopke- kompozytor, poeta, pieśniarz,
Jerzy Stachurski – poeta, kompozytor, dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie,

Lucyna Reiter- Szczygieł – pedagog

postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii klas: I-III

I miejsce: Klaudia Bojanowska, Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ( nauczyciel prowadzący: Małgorzata Labuda),

 

II miejsce(równorzędne): Nadia Zakrzewska, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie( nauczyciel prowadzący: Agnieszka Gwizdalska),Emilia Kreft, Szkoła Podstawowa w Czeczewie( nauczyciel prowadzący: Maria Warmowska),

III miejsce: Marianna Drywa, Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ( nauczyciel prowadzący Edyta Gawin),

w kategorii klas: IV-VI

I miejsce(równorzędne): Kacper Reclaw, Szkoła Podstawowa w Klukowej Hucie( nauczyciel prowadzący: Janina Reclaw),Daria Belgrau, Szkoła Podstawowa w Koloni ( nauczyciel prowadzący: Małgorzata Szadkowska),Patrycja Kowalczyk i Marcelina Zaborowska, Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie ( nauczyciele prowadzący: Zofia Więcławska, Joanna Ossowska), Paulina Jarocińska, Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyninauczyciel prowadzący: Halina Grzegorczyk),

II miejsce(równorzędne): Estera Bielawska, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie(nauczyciel prowadzący: Beata Klein),Agnieszka Pawelczyk, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie,(opiekun: Mariola Czaja), Izabela Wilszewska, Szkoła Podstawowa w Grzybnie(nauczyciel prowadzący: M. Dzwonkowska), Agata Ruszkowska , Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk),

III miejsce (równorzędne): Adrian Maciejewski, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Żukowie,( opiekun: Beata Kleina), Alicja Szwertfeger, Szkoła Podstawowa w Szarłacie( nauczyciel prowadzący: Barbara Brylowska), Anna Lejk, Szkoła Podstawowa w Lęborku nr 8 im. M. Kopernika, (opiekun: Danuta Leciejewska ),Natalia Zarach, Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie( nauczyciel prowadzący: Katarzyna Ropel),Jaś Zwara, Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni( nauczyciel prowadzący: Halina Grzegorczyk),

Wyróżnienia: Agnieszka Grucza, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie(opiekun: Bożena Lejk),Dominika Słupek i Natalia Weyer, Szkoła Podstawowa w Czeczewie( nauczyciel prowadzący: Grzegorz Krefta), Wiktoria Labuda, Zespół Szkół w Cewicach ( nauczyciel prowadzący: Agata Dorożyńska),

w kategorii klas gimnazjalnych:

I miejsce(równorzędne):Katarzyna Wenta i Dominika Sobisz, Gimnazjum w Gowidlinie

( nauczyciel prowadzący: Bożena Lejk), Olaf Czarnowski, Prywatny Zespół Szkół „Prymus” w Kościerzynie ( nauczyciel prowadzący: Dorota Kerlin),

II miejsce(równorzędne): Barbara Sypion, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie( nauczyciel prowadzący: Maria Krauza),Daria Ziemińska, Gimnazjum w Chmielnie ( nauczyciel prowadzący: Grzegorz Puzdrowski),

III miejsce: Natalia Herrmann, Gimnazjum w Miechucinie ( nauczyciel prowadzący: Anna Laskowska),Aleksandra Płotka, Zespół Szkół w Cewicach ( nauczyciel prowadzący: Agata Dorożyńska),

Wyróżnienia: Marta Kaczmarzyk i Dominika Koglin z Zespołu Szkół Ogólokształcących nr 2 w Słupsku, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku( nauczyciel prowadzący: Iwona Perużyńska), Jagoda Tybura, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mściszewicach( nauczyciel prowadzący: Jadwiga Bulczak), Joanna Marszk, Zespół Szkół w Kamienicy Szlacheckiej ( nauczyciel prowadzący: Teresa Wejer),Alicja Labuda, Zespół Szkół w Łęczycach( nauczyciel prowadzący: Joanna Mangor- Kozłowska),

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce(równorzędne):Robert Kupis, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku(nauczyciel prowadzący: Kinga Mielczarek), Gracjana Potrykus, Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

( nauczyciel prowadzący: Izabela Milewska),

II miejsce: Piotr Chistowski, Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach,

III miejsce: Magdalena Bigus, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Tego dnia wręczono także uczniom medale za napisanie wierszy o sporcie. Otrzymali je: Oliwia Czerwińska, Kamila Konkol, Izabela Kolmetz (Szkoła Podstawowa Wilanowo), Martyna Barowicz (Szkoła Podstawowa Czeczewo).

Po wręczeniu nagród książkowych i dyplomów, zabrał głos, Tomasz Fopke- podkreślił wysoki poziom nadesłanych na konkurs prac, zwłaszcza klas młodszych. Zwrócił uwagę na ich tematyczną różnorodność oraz wielość konwencji poetyckich. Podkreślił, że wiersze nadesłano z różnych stron województwa pomorskiego, zarówno z dużych miejskich aglomeracji, jak i niewielkich miejscowości. Zwrócił uwagę na obecność wierszy napisanych w języku kaszubskim. Franciszek Rzeszewicz- podkreślił, że ten konkurs to także dawanie szansy młodym twórcom piszącym często do tak zwanej szuflady. Podziękował także za organizację, sprzyjającą rozpropagowaniu konkursu na terenach całego województwa.

Następnie rozpoczął się koncert poetycko-muzyczny. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie z kl. IV wykonaniem Pieśni Szkoły pt. „Razem z młodością”. Nagrodzone wiersze przestawili uczniowie z klas: IV, V, II gimnazjalnej. Współczesne piosenki polskie śpiewał Zespół Wokalny z Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie. W tej części uroczystości zaprezentowano także dwie prezentacje multimedialne pt: Instrumenty muzyczne w Starożytnej Grecji i Kaszubskie instrumenty ludowe. Ich autorami byli uczniowie z klasy I i II gimnazjum.

Na zakończenie uroczystości osobne podziękowanie przekazał dyrektor Jerzy Stachurski nauczycielom: Lucynie Reiter-Szczygieł, Annie Laskowskiej, Grażynie Damps, Grzegorzowi Krefta za prace organizacyjne związane z przygotowaniem Gali. Gorącymi oklaskami, za ten trud, nagrodzili ich także obecni na uroczystości: laureaci, rodzice oraz przybyli Goście.

JW

Foto: Anna Laskowska