„Nie możemy i nie chcemy zapomnieć o Powstaniu Styczniowym, Listopadowym i Wielkopolskim, o wojnach światowych, o roku 1956, nie zapominamy roku 1970 i 1980, stanu wojennego i okrągłego stołu. Pamiętamy i obiecujemy pamiętać zawsze”
Powyższe słowa zakończyły apel z okazji dziewięćdziesiątej drugiej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, spinając klamrą wydarzenia z ostatnich lat z tamtą magiczną dla naszego narodu datą. Datą, która jest wspomnieniem wydarzeń, które sprawiły, że niemożliwe stało się faktem – zniewolony kraj powrócił na scenę polityczną Europy. Nasz kraj – Polska.

Słowa te każą nam pamiętać, że odzyskanie niepodległości nie jest aktem jednorazowym – decyzją jednego bądź grupy ludzi. To proces długotrwały, na który składają się liczne wydarzenia. Ich wagę docenić można dopiero z perspektywy czasu. Dlatego pamięć tę należy pieczołowicie pielęgnować. Temu celowi nadrzędnemu służą organizowane w szkołach i instytucjach apele okolicznościowe, przygotowywane i przeżywane przez dzieci i dorosłych.

{joomplucat:58 limit=1|columns=1|ordering=random}

 

W Zespole Szkół w Czeczewie akademię z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj przygotowała klasa VI Szkoły Podstawowej pod kierunkiem nauczycieli Karoliny Wenta i Arkadiusza Domaros.
W starannie dobranych słowach uczniowie opowiadali o trudnych dziejach naszego kraju, od ostatniego rozbioru, aż po I Wojnę Światową. Przypominali ofiary, jakie ponosiły kolejne pokolenia Polaków żyjących pod zaborami, ofiarę z życia i niespełnionych marzeń. Jak ujmują to słowa jednej z uczennic, „wierzymy, że nasze życie, praca, poświęcenie będzie choćby częścią długu jaki musimy wobec nich spłacić”. Ten niezmierzony dług właśnie tworzy z nas Polaków, każe wciąż walczyć o wolną Polskę, o Ojczyznę, za którą tylu już oddało życie.
Zgromadzeni na szkolnym holu uczniowie w skupieniu wysłuchali tych słów, opowiadających o naszych dziejach, słuchali też wspaniałych wierszy, napisanych przez wybitnych polskich poetów i przypomnieli sobie niektóre narodowe pieśni patriotyczne. Ich postawa w trakcie trwania tej akademii każe sądzić, że wciąż jeszcze jest miejsce na edukację patriotyczną, że trzeba mówić o trudnych dziejach Ojczyzny, uczyć ich. Wciąż jeszcze nie spłaciliśmy tego długu, jaki zaciągnęliśmy u poprzednich pokoleń, walczących w powstaniach listopadowym i styczniowym, w trakcie obu wojen światowych, a także ruchów wolnościowych, które miały miejsce w pięćdziesięcioleciu dziejów powojennych naszej Ojczyzny.
Wniosek zatem płynie jeden, i został on postawiony wielokrotnie w trakcie całego apelu, a da się go wyrazić jednym słowem: Pamiętajmy !

Arkadiusz Domaros
Foto: Anna Laskowska