Podczas Konferencji organizowanej w ramach realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego projektu pn. „Program pomocy województwa pomorskiego” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  w dniu 22 listopada 2011 roku o godz. 12.00 w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ulicy Ołowianka 1 zostały przyznane stypendia na rok szkolny 2011/2012 kolejnym 400 uzdolnionym uczniom województwa pomorskiego.
W gronie stypendystów roku szkolnego 2011/2012 znaleźli się uczniowie  ze szkół gminy Przodkowo: Herrmann Grzegorz, Leman Sandra( Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czeczewie), Bach Julita, Walkusz Aleksandra(( Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pomieczynie), Bliźniewski Seweryn, Fularczyk Martyna, Plichta Julia, Potrykus Gracjana, Stec Kamila  ( Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Przodkowie),Potrykus Monika, Serkowski Sylwiusz( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie).
W Konferencji, obok stypendystów, wzięli udział: rodzice, nauczyciele- opiekunowie, dyrektorzy.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia oraz pomyślnej realizacji  celów i zamierzeń w roku szkolnym 2011/2012.
JW