Podziękowanie dla strażaków z OSP Czeczewo
Składam serdeczne podziękowanie strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z   Czeczewa za zamontowanie w Zespole Szkół agregatu prądotwórczego na czas przerwy w dostawie prądu w dniach 28-29.11.2011 r.
Dzięki zainstalowaniu agregatu szkoła była ogrzana i lekcje odbywały się według planu.
Czeczewo, 30.11.2011 r.
Jerzy Stachurski – dyrektor