W dniu 29 listopada 2011 r. w Zespole Szkół w Pomieczynie odbył się IV Turniej Bocci.
Spośród czterech drużyn reprezentujących klasy IV-VI ze szkół Gminy Przodkowo uczennicom z Czeczewa- Paulinie Pranczk, Paulinie Kurowskiej oraz Martynie Leman udało się zająć I miejsce.
Trzeba podkreślić, iż nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie prezes Stowarzyszenia Tacy Sami z Przodkowa- Beata Ludwichowska, która pozyskała środki na projekt w ramach którego odbył się Gminny Turniej Bocci.
Dzięki temu nasi uczniowie mieli okazję korzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych przez Elżbietę Pielowską poznając zasady gry Boccia oraz cieszyć się z nagród rzeczowych zdobytych podczas IV Turnieju Bocci.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!
GK