Od marca do listopada 2011 r. w naszej szkole miały miejsce zorganizowane wyjazdy na pływalnię „Neczk” w Kartuzach. W wyjazdach tych uczestniczyli uczniowie klas piątych oraz ich wychowawcy. W zajęciach na basenie, razem z uczniami naszej szkoły, brali udział uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Szarłacie oraz Zespołu Szkół w Pomieczynie. Łącznie odbyło się 18 wyjazdów.

Uczniowie uczestniczyli z wielkim zaangażowaniem w zajęciach na basenie, które sprawiały im dużo przyjemności. Podczas zajęć wielu uczniów oswoiło się z wodą oraz polepszyło swoje zdolności pływackie.

Za zorganizowanie wyjazdów uczniowie chcieliby bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które umożliwiły uczniom naukę pływania.

Uczniowie klasy „V” ZS w Czeczewie

Paweł Bil – nauczyciel W F- u tak ocenia zajęcia na basenie: „uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy: pływających samodzielnie i nie pływających. Zajęcia uczniów potrafiących pływać odbywały się równolegle z uczniami z grupy drugiej. Do każdej grupy przydzielony był instruktor. Podczas zajęć, uczniowie uczący się pływać, opanowywali ćwiczenia: oddechowe, wypornościowe, orientacyjne i inne. Celem tych ćwiczeń było stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielnego utrzymywania się na wodzie oraz prawidłowego oddychania. Podczas kolejnych zajęć wprowadzano elementy umożliwiające poruszanie się na wodzie.

Uczniowie pływający, doskonalili techniki oddechowe oraz uczyli się prawidłowej pracy ramion i nóg do stylu: dowolnego, klasycznego i grzbietowego. W kolejnych zajęciach uczniowie uczyli się pływania pod wodą, bezpiecznego skoku oraz nawrotów.”

Uczniowie z klasy IV a obecnie V uczęszczali na pływalnię „Neczk” w Kartuzach w roku szkolnym 2010/2011- w dn. 31.03.2011- 16.06.2011, w roku szkolnym 2011/2012 w dn. 08.09.2011-21.11.2011. Opiekunami uczniów były nauczycielki: Agnieszka Gruba i Karolina Wenta.