Serdecznie zapraszamy
na uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Czeczewie
tytułu

Szkoły Odkrywców Talentów

nadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Uroczystość odbędzie się

w dniu 26.01.2012 roku (czwartek), o godz. 12.00

Miejsce: Zespół Szkół w Czeczewie – sala gimnastyczna

W programie:
– Przekazanie tablicy z tytułem przez Pomorskiego Wicekuratora Oświaty
– Słowo zaproszonych Gości
– Część artystyczno-sportowa,
-Wystawa osiągnięć i prac uczniów,
-Życie szkoły w obiektywie Beaty Krauza,
-Czeczewskie Oko nr 44
-Promocja tomiku wierszy uczniów Zespołu Szkół w Czeczewie,
-Spotkanie przy kawie (hol szkoły)
Dyrektor,
Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców