Zespół Szkół w Czeczewie „Szkołą Odkrywców Talentów”

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”

Stanisław Staszic

26 stycznia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyło się uroczyste nadanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł, przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, jest bardzo prestiżowy, ponieważ zaświadcza o tym, iż placówka od wielu lat aktywnie odkrywa i promuje uzdolnionych uczniów. Wspiera uczniów kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia.

W całym powiecie kartuskim, tym zaszczytnym laurem może pochwalić się tylko Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, zaś w całym województwie, kilkadziesiąt placówek spośród kilku tysięcy szkół. Akcja przyznania tego tytułu odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i służy stworzeniu ogólnopolskiej mapy szkół, które wspierają uczniów. Zespół Szkół w Czeczewie także można znaleźć na Polskiej Mapie Szkół Odkrywców Talentów. Szkoła swoją pracą dydaktyczną, przyczyniająca się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, opiera na dziedzinach pracy dodatkowej i aktywności w następujących obszarach:

Zajęcia artystyczne:

Zajęcia prowadzone są w ramach innowacji pedagogicznej „Jesteśmy autorami muzyki i piosenek”. Uczniowie tworzą teksty scenariuszy przedstawień, piosenek, wierszy. Tworzą muzykę do napisanych tekstów. Utwory są wykonywane i nagrywane przez uczniów. Młodzież dokonuje adaptacji literatury popularnej.

Dokonania uczniów: stworzone teksty piosenek dla dzieci, scenariusze przestawień i akademii szkolnych, przygotowane scenografie i prezentacje multimedialne do przedstawień, prezentowane są podczas: apeli, koncertów przygotowywanych przez szkołę dla lokalnej społeczności: koncerty kolęd oraz konkursy literackie.

Zajęcia te zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: artystycznych

Uczniowski Klub Sportowy Rugby Czeczewo:

Tę dyscyplinę trenuje u nas aż 25 uczniów w kategoriach: mini żacy i żacy. Uczniowie doskonalą się w grze w rugby, reprezentują szkołę w turniejach. Zajęcia mają również za zadanie integrować zawodników, podnosić ich sprawność fizyczną i zdrowotną, zmniejszać i eliminować zachowania negatywne uczniów.

Opis dokonań uczniów:

Uczniowie od 2008 roku wielokrotnie brali udział w Mistrzostwach Polski, zdobywając w roku 2008 – III m-ce i tytuł wicemistrza Polski w kategorii mini żak, w roku 2009 VI m-ce w kategorii mini żak, w 2010 roku III m-ce w kategorii żak i w 2011 roku V m-ce w kategorii mini żak.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: sportowych

Zajęcia medialne:

Tworzenie szkolnych gazet „Czeczewskie Oko” i „To i owo na klasowo”. Uczniowie, publikując swoje prace, sprawozdania, recenzje, wywiady, opisy. Dokumentują pracę szkoły i kształcą swój warsztat dziennikarski. Wykonują fotografie. Prowadzona jest strona internetowa szkoły www.czeczewo.pl

Opis dokonań uczniów:

Przygotowanie i wydanie 44 numerów Czeczewskiego Oka, w którym opublikowaliśmy m.in. wywiad z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, premierem Polski Donaldem Tuskiem. Od wielu lat bierzemy udział w Powiatowym Przeglądzie Gazetek Szkolnych w Wilanowie. Trzykrotnie otrzymała I miejsce.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: dziennikarskich

Zajęcia literackie:

Uczniowie biorą udział w projektach teatralnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Tacy Sami”. Poznają różne formy teatru i tworzą przedstawienia. Wyjeżdżają do Teatru Muzycznego, Teatru Miniatura, Teatru Tęcza. Organizujemy Konkury literackie.

Opis dokonań uczniów:

Zaprezentowanie przedstawień teatralnych przygotowanych pod okiem zawodowego aktora. Rozwijanie umiejętności i talentów aktorskich. Poznanie pracy aktora. Przygotowanie scenografii, przygotowanie lalek scenicznych na potrzeby przedstawień. Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych (m.in. język polski)

Szkolne Koło Caritas:

Szkolne Koło Caritas prowadzi działalność charytatywną, pomaga najuboższym uczniom, zbiera pieniądze na podręczniki i kolonie zimowe. Koło bierze udział w akcji „Grosik do grosika”. Członkowie koła biorą udział w warsztatach w Ośrodku Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Opis dokonań uczniów:

Wolontariusze aktywnie włączają się w akcję na rzecz osób potrzebujących pomocy. Corocznie prowadzą zbiórkę pieniędzy na zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin. Zbierają pieniądze dla niezamożnych.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:

aktywności obywatelskiej oraz wolontariatu.

Partnerami w prowadzonych zajęciach są:

Gmina Przodkowo, Stowarzyszenie Tacy Sami, Polski Związek Rugby, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.

{joomplucat:66 limit=1|columns=1|ordering=random}


W uroczystości wręczenia tablicy „Szkoły Odkrywców Talentów” Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie udział wzięli:

Elżbieta Wasilenko- Pomorski Wicekurator Oświaty,

Starszy wizytator Barbara Krampa – z Pomorskiego Kuratorium Oświaty ,

Andrzej Wyrzykowski- wójt gminy Przodkowo,

Franciszek Rzeszewicz- przewodniczący Rady Gminy Przodkowo,

ks. Józef Kuchta – proboszcz parafii w Czeczewie,

Halina Ulkowska- radna gminy Przodkowo,

Dariusz Toporek- radny gminy Przodkowo,

Kazimierza Klas- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,

Grzegorz Machola- wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dyrektorzy szkół gminy Przodkowo:

Pomieczyna- Violetta Karnowska,

Szarłaty- Leszek Okoń,

Wilanowa- Grażyna Grzenkowska,

Przodkowa- Jerzy Soliwoda

Przedszkola w Przodkowie- Maria Baranowska,

Stowarzyszenia Tacy Sami – Beata Ludwichowska,

Trener rugby Arka Gdynia – Paweł Dąbrowski,

Rada Rodziców: Teresa Stefanowska, Aneta Wilczewska , Agnieszka Kreft,

Sołtys sołectwa Czeczewo- Zofia Toporek,

Strażacy: OSP Kłosowo – dh Kazimierz Rzeszewicz,

Maria Krauza i Zespół Wokalny z Gimnazjum w Pomieczynie,

Zespół Śpiewaczy z OSP Czeczewo,

uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji szkoły.

Jerzy Stachurski- dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie, witając przybyłych gości podkreślił, iż przyznanie tego zaszczytnego tytułu szkole przyczyni się do jej promocji w regionie i środowisku lokalnym. Będzie zarazem wskazówką do dalszej pracy w poszukiwaniu talentów, by radziły sobie w otaczającym świecie. Szkoła Odkrywców Talentów to jedna z inicjatyw podjętych przez społeczność czeczewskiej placówki. Uczniowie od wielu lat uczestniczą w różnorodnych projektach edukacyjnych m.in. „Wyrównywanie szans”, „Za rękę z Einsteinem”, „Interaktywna Matematyka”, a tytuł który został przyznany stanowi wynik wielu lat pracy w obszarze zajęć: artystycznych, sportowych, medialnych, literackich, wolontariatu.

Podczas wystąpień zaproszonych gości nie zabrakło ciepłych słów, skierowanych do dyrekcji, nauczycieli i uczniów ze strony Elżbiety Wasilenko – Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, która bardzo serdecznie pogratulowała sukcesu. Życzyła uczniom, by dalej ujawniali swoje talenty, chociażby te najdrobniejsze, a nauczyciele je rozwijali. Pani Kurator życzyła samych sukcesów w dalszej pracy odkrywania w uczniach tego, co wyjątkowe. Do życzeń dołączył się również Andrzej Wyrzykowski – Wójt Gminy Przodkowo dziękując i gratulując dyrektorowi oraz całej społeczności szkolnej przyznanego tytułu. Podkreślił, że taki tytuł zobowiązuje do dalszej pracy, ciężkiej pracy. Przyznany tytuł jest jednocześnie przykładem i wyzwaniem dla innych szkół. Wójt podkreślił, że Gmina wspiera wszystkie talenty doceniając pracę uczniów i zaangażowanie nauczycieli, czego przykładem jest praca dyr. J. Stachurskiego promującego od wielu lat swoich uczniów w zakresie szeroko pojętej sztuki. Takim wyjątkowym nauczycielem jest również Paweł Bil- nauczyciel wychowania fizycznego, który doprowadził uczniów z Czeczewa do Mistrzostw Polski w rugby. Wójt wyraził przekonanie, że tytuł otrzymany przez szkołę w Czeczewie będzie zachętą dla innych szkół do zdobywania zaszczytnych laurów.

Do gratulacji dołączył także Kazimierz Klas – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie życząc „kolejnych lat sprzyjających rozwojowi placówki” oraz Violetta Karnowska w imieniu dyrektorów szkół gminy Przodkowo.

Swoje gratulacje złożył także(telefonicznie) Mieczysław Wożniak- przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego.

Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie obejrzeli i wysłuchali część artystyczną, która została zaprezentowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Czeczewie. Na jej program złożyły się: Pieśń Szkoły, Piosenka o Czarodziejskiej Krainie( kl. I gimnazjum),Piosenki kaszubskie: Farwnô Bana, Ògniôrz ( kl. IV),Scenka w języku niemieckim „W restauracji”( kl. I gimnazjum), Rap Klasówka( kl. VI), Część sportowa( nauczyciel P. Bil),-Piosenka Dominiki(kl. V), wiersze z tomiku ( w wykonaniu autorek z I gimnazjum), Rap o JP II ( klasa II), Janiołowa Dziedzina – scenka kabaretowa( kl. II gimnazjum), Bufalo Bill – scenka western (kl. III gimnazjum).

Finałem programu artystycznego była piosenka „ Rodzina to skarb największy” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego z OSP Czeczewo i uczniów z Gimnazjum w Pomieczynie.

Ostatnim akordem uroczystości była wystawa osiągnięć uczniów, wystawa Fotograficzna „Życie szkoły w obiektywie Beaty Krauza” oraz promocja tomiku wiersz pt „ Cztery strony wiersza”. Jego autorkami wierszy są uczennice z klasy I gimnazjum: Paulina Kulaszewicz, Agata Szreder, Sylwia Wentk. Tomik zilustrował uczeń Filip Weyer.

Następnie dyrektor zaprosił wszystkich gości na kawę przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie pod kierunkiem Lucyny Grablowskiej.

Warto dodać, że tego samego dnia o godz. 8.20 Radio Kaszëbë, przeprowadziło, na żywo, telefoniczną rozmowę z dyrektorem szkoły.

G.K

Foto: Beata Krauza

 

/pmso-spacerun: yes;