Dnia 16 lutego 2012r.  w Zespole Szkół w Przodkowie odbyły się gminne eliminacje V Pomorskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej.
Celem konkursu  było m.in. podniesienie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim  w piśmie, zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat ortografii polskiej, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. 
Zespół Szkół w Czeczewie   reprezentowały uczennice klasy III: Emilia Kreft, Ewelina Pupacz, Kornelia Paczoska, które  zajęły  kolejno miejsca :  I, II  i III.
Nagrodzone  uczennice będą  reprezentowały Gminę Przodkowo na kolejnym, powiatowym szczeblu tego konkursu.
Wychowawcą klasy i współautorką wyniku uczniów jest :  Maria Warmowska.
Gratulujemy uczniom i nauczycielce!
(info. ZS Czeczewo)

Foto:
na zdjęciu:  nagrodzone uczennice i  nauczycielka  Maria Warmowska