„Janusz Korczak był światowej sławy prekursorem działań na rzecz praw dziecka. Traktował dzieci nie tylko jako podmiot troski ze strony dorosłych. Głosił i realizował w praktyce ideę respektowania praw i  interesów dzieci, ich samostanowienia i emancypacji.
Wierność tym poglądom potwierdził własnym życiem. Zginął w komorze gazowej niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince wraz ze swoimi 192 wychowankami.
W 2012 r. przypada siedemdziesiąta rocznica Jego śmierci.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd temu wielkiemu człowiekowi, ogłasza rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka” – czytamy w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r.
W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, we wtorek 21 lutego 2012 roku , o godz. 10.00 w audytorium Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego  odbyła się konferencja “O wolnościach dziecka”, zorganizowana w ramach cyklu “Nie ma dzieci – są ludzie” przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
W imieniu władz Uniwersytetu Gdańskiego uczestników konferencji powitała Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Maria Mendel.
Rozważaniom na temat wolności dziecka w różnych obszarach życia przysłuchiwało się ponad 400 osób. Byli to uczniowie: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci.
W konferencji uczestniczyli m.in.  uczniowie z klasy III Gimnazjum  w Czeczewie pod opieką: dyrektora szkoły i nauczycielki Anny Laskowskiej.

Podczas konferencji  wystąpili m. in. Poseł na Sejm RP Iwona Guzowska, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, Henryka Krzywonos-Strycharska i Dorota Zawadzka – Doradcy Społeczni Rzecznika Praw Dziecka, Pomorski Wicekurator Oświaty Elżbieta Wasilenko  oraz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand.
Konferencję podzielona  została na dwie części.
W pierwszej części konferencji  wystąpiły dzieci z Przedszkola Niepublicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, którego patronem również jest Stary Doktor. Ważnym punktem programu była inscenizacja sądu korczakowskiego nad przestrzeganiem praw dziecka, w wykonaniu uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.
Drugą część konferencji wypełniła sesja naukowa, którą poprowadził dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Na jej program złożyły się tematy:
– “Prawa dziecka — prawa człowieka” – Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
– “Co to jest wolność?” – Iwona Guzowska, Posłanka na Sejm RP, Henryka Krzywonos, doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka
– “Janusz Korczak — wolność wykluczonych” – dr Jan Orgelbrand, Z-ca Inspektora Sanitarnego Kraju
– “Drama, jako kształcenie dziecka ku wolności. Od Janusza Korczaka do Dorothy Heathcote” – Adam Jagiełło-Rusiłowski, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
– “Zakres wolności dziecka w rodzinie” – Dorota Zawadzka, doradca społeczny Rzecznika Praw  Dziecka
– “Odpowiedzialność dziecka za swoje słowa i czyny” – sędzia Jacek Ignaczewski, Sąd Rejonowy w Olsztynie.
Uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie, po konferencji, swoje refleksje przedstawili na godzinie wychowawczej, poniżej przedstawiamy kilka z nich:
Emilia Dampc : „Janusz Korczak uważał „nie ma dzieci- są ludzie”. Dlatego moim zdaniem Rok Janusza Korczaka to wzorcowa  lekcja wychowawcza skierowana do: dzieci , dorosłych, do wielu organizacji działających na rzecz dzieci, do ludzi mediów i polityki.
Agata Stefanowska: „ Idee Korczaka pozwalają rozwijać lepsze relacje miedzy rodzicami a ich dziećmi. Mogą mieć wpływ na dalsze doskonalenie ustawodawstwa dotyczącego Praw Dziecka. Janusz Korczak należał do tych, który przekonywał ludzi do wartości takich m.in. jak: obywatelstwo dziecka, godność dziecka.”
Rafał Konkol: „Janusz Korczak to wielki pedagog, lekarz i pisarz, który udowodnił swoim życiem, pracą i poświęceniem, że dorośli dorastają do szacunku i ufności wobec dziecka, natomiast dziecko uczy się zaufania do dorosłego”.
Sylwia Trzebiatowska: „Dorota Zawadzka-doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka, w swoim wystąpieniu  “Zakres wolności dziecka w rodzinie”,  zwróciła uwagę na to, że dzieci na całym świecie trzeba traktować jako osoby, które mają takie same prawa jak dorośli. Dzieci trzeba pytać o zdanie we wszystkich sprawach, które ich dotyczą. Trzeba pamiętać, ze dziecko to też człowiek, tylko mały. Warto pamiętać również o tym ,że dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania a rodzice maja pierwszeństwo w kierowaniu rozwojem dziecka”.

Organizatorami Konferencji byli: Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Pomorskim Kuratorem Oświaty, Uniwersytetem Gdańskim, Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, Niepublicznym przedszkolem im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim oraz Biurem Porad Obywatelskich OVUM w Gdyni. 

jw.

Foto: Anna Laskowska

{joomplucat:70 limit=1|columns=1|ordering=random}