W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, w dniu 23.02. 2012 r. odbyły się eliminacje gminne XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięli w nim  udział reprezentanci szkół: podstawowych( 17 uczniów), gimnazjów( 15 uczniów) i szkoły ponadgimnazjalnej ( 12 uczniów).  Uczniowie najpierw musieli uporać się  z testem pisemnym( 20 pytań), potem najlepsi odpowiadali  na pytania ustne, które dotyczyły m.in.: zapobiegania pożarom, sprzętu strażackiego, struktur OSP.
Komisji, Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Przodkowie,  przewodniczył mł. bryg. Marian Kwidziński zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.
Laureatami eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2012 w Przodkowie zostali:
Szkoły Podstawowe ( wiek 10-13 lat):
1.    Kamila Konkol,
2.    Marek Wicki,
3.    Emilia Sypion,
4.    Paweł Głowienka,
5.    Izabela Kolmetz,
6.    Izabela Frankowska.
Gimnazjum ( 14- 16 lat):
1.Patryk Krefta,
2. Martyna Hewelt,
3. Anna Sypion,
4. Justyna Dampc.
Szkoła Ponadgimnazjalna ( 17- 19 lat):
1.Krzysztof Stencel,
2. Robert Merchel,
3.Kamil Frankowski
Nagrody rzeczowe dla laureatów i wszystkich uczestników Turnieju ufundował Wójt Gminy Przodkowo. Zwracając się do jego uczestników   wójt Andrzej Wyrzykowski zwrócił uwagę na potrzebę edukacji uczniów  dla bezpieczeństwa i prawidłowego działania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.
Nagrody laureatom i uczestnikom wręczyli: przewodniczący Rady Gminy Przodkowo Franciszek Rzeszewicz i Komendant Gminny OSP Gminy Przodkowo Leon Deyk.
Współorganizatorami Turnieju i nauczycielami prowadzącymi uczestników byli: dyrektorzy- Róża Rzeszewicz, Jerzy Soliwoda, Jerzy Stachurski oraz nauczyciele: Elżbieta Pielowska, Stanisław Kus, oraz Marcin Klinkosz z Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.
Finał powiatowy Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie się w marcu b.r. w Kartuzach.

jw.

Foto: Elżbieta Pielowska