Szanowni Państwo !

Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie informuje Szanownych Rodziców, że zapisy na zajęcia z ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2011/2012 odbędą się w budynku Zespołu Szkół w Czeczewie w gabinecie pedagoga, w dniu 5 i 15.03.2012 r.
od godz. 8.00-10.30

Prosimy o przyniesienie:

– wypełnionej „karty dziecka 5 – letniego”
– odpisu aktu urodzenia dziecka (kserokopia)
– dokumentu potwierdzającego nr PESEL dziecka
– dowodów osobistych obojga rodziców lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub zamieszkanie w obwodzie szkoły.

Dziecko sześcioletnie można zapisać do klasy pierwszej. Warunkiem jest zaświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o osiągnięciu przez dziecko dojrzałości szkolnej.

UWAGA!
Jeżeli dziecko nie mieszka pod danym adresem lub przebywa za granicą, albo też z innych powodów nie będzie uczęszczało NA ZAJĘCIA Z ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole prosimy niezwłocznie o zgłoszenie zaistniałych faktów w sekretariacie szkoły nr tel. (58)685 12 90