„-Bądźcie-ludźmi-godności,-honoru-i-sumienia…”                

                   Bierzmowanie razem z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania umacnia i dopełnia owoce chrztu świętego. Przyjęcie tego sakramentu jest więc konieczne dla stawania się w pełni chrześcijaninem. 

                   Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem krzyżma świętego czoła ochrzczonego wraz z położeniem ręki na jego głowie przez biskupa lub innego szafarza. 

                   19 marca 2012 r. ks. Infułat Stanisław Zięba udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii św. Józefa w Czeczewie w asyście ks. proboszcza Józefa Kuchty, ks. prałata Franciszka Rompy, duszpasterzy z dekanatu kieleńskiego w obecności mieszkańców parafii oraz przybyłych gości. Sakrament Bierzmowania otrzymało 31 uczniów z klasy II i III gimnazjum.

                   Ks. infułat Stanisław Zięba w swej homilii, zwracając się do młodzieży, powiedział m.in. : „wchodzicie w dorosłe życie. Bądźcie ludźmi: godności, honoru i sumienia…”

                   Bierzmowanie było  bardzo ważnym dniem dla wszystkich jego uczestników.  W imieniu młodzieży pragnę podziękować tym, którzy pomogli  nam przygotować się do tej uroczystości.

Grażyna Damps, katechetka

Foto: Beata Krauza