W projekcie edukacyjnym “Za rękę z Einsteinem”- edycja II realizowanym przez Politechnikę Gdańską Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej-lidera projektu oraz partnerów: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Betacom S.A z Warszawy  wzięło udział 36,5 tysiąca gimnazjalistów ze 180 szkół z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.  Przedsięwzięcie trwające od 2008 r. do 2012 r. służyło propagowaniu wiedzy z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i języków obcych( j. angielski, j. niemiecki). Politechnika Gdańska, która była liderem projektu, pozyskała fundusze na jego realizację z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

 

              Z gminy Przodkowo do projektu zakwalifikowano uczniów z  gimnazjum w Czeczewie. W II edycji  Projektu łącznie wzięło, z tej szkoły, 95 uczniów.

             Główne cele jakie były realizowane przez działania w Projekcie to:

-podniesienie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych,

-zwiększenie zainteresowania matematyką, fizyką, chemią oraz nauką,

-zwiększenie aktywności i motywacji uczniów i uczennic na lekcjach przedmiotów ścisłych i języka obcego,

-zwiększenie u nauczycieli przedmiotów: język obcy, fizyka, matematyka i chemia, umiejętności w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych objętych Projektem,

-podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych objętych Projektem,

-podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT), j. obcych.

            Podczas czterech lat obecności Projektu w szkołach uczniowie i uczennice brali udział w ciekawych, proponowanych przez Projektodawcę, działaniach:

-dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,

– e-lekcjach,

-pokazach zajęć przedmiotowych na terenie szkoły,

-Szkole letniej,

-Festiwalu Nauki,

-Wycieczkach,

– konkursach,

Zaś nauczyciele brali udział w:

-warsztatach,

-seminariach.

              W Gimnazjum w Czeczewie w projekcie uczestniczyli dyrektor i nauczyciele: Jerzy Stachurski, Joanna Groth(koordynator projektu), Anna Kreft, Arkadiusz Domaros.

               26 marca 2012 r. w auli głównego gmachu Politechniki Gdańskiej zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, który faktycznie skończy się w czerwcu bieżącego roku.

               Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały :

-certyfikat za udział w Projekcie „Za rękę z Einsteinem” – edycja II”

 -Wydawnictwo „Za rękę z Einsteinem” – edycja II, Gdańsk 2012,

( na strona 98  przedstawiono udział Zespołu Szkół w Czeczewie w Projekcie. Zamieszczono na niej: dane teleadresowe szkoły, adres internetowy szkoły, nazwisko dyrektora i koordynatora projektu, ilość uczniów w projekcie, opinie o projekcie, najciekawsze wydarzenia z projektu oraz foto szkoły).

JW.

Foto: Archiwum Szkoły

Foto: Uczniowie uczestniczący w konferencji podsumowującej projekt przed gmachem PG ,

Foto: uczniowie zwiedzają wystawę przedstawiająca działania realizowane w ramach projektu 

Foto: Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół w Czeczewie uczestniczący w Projekcie