Integracja przez edukację – to idea konkursu “Młodzież w lasach Europy – Young People in European Forests”. Patronat nad drugą edycją objął Europejski Komisarz ds. Środowiska Dr Janez Potočnik. YPEF jest międzynarodowym konkursem wiedzy o lasach i leśnictwie w Polsce i w Europie, który składa się z dwóch etapów – Krajowego i Europejskiego. Patronat nad Etapem Krajowym YPEF w Polsce objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych p. Adam Wasiak  i prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu p. prof. Tomasz Borecki.
Do II edycji zgłosiło się 2500 zespołów z 555 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Eliminacje krajowe odbyły się w środę 18 kwietnia 2012 roku w ok. 250 szkołach YPEF. Status Szkoły YPEF otrzymało Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach, które wspólnie  z Nadleśnictwem Kartuzy było gospodarzem eliminacji na terenie powiatu Kartuskiego. W eliminacjach krajowych w Kartuzach wzięło udział 12 drużyn: 7 z Gimnazjum w Czeczewie, 2 z Gimnazjum w Staniszewie i 3 z Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach. Koordynatorami szkolnymi konkursu były nauczycielki biologii p. Ewa Skierka (Gimnazjum Staniszewo), p. Joanna Groth (Gimnazjum Czeczewo i Katolickie Gimnazjum Kartuzy). Komisję konkursową tworzyli: dyrektor Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach p. Marian Gostkowski, przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kartuzy p. Jarosław Pawlikowski, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu p. Marian Kotecki oraz koordynator p. Joanna Groth.
Etap Krajowy polegał na wypełnieniu testu, który składał się z 50 pytań, 12 dotyczących lasów  i leśnictwa w Europie oraz po 2 dotyczące lasów i leśnictwa w 19 krajach europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier. Jak mówili jego uczestnicy – test był bardzo trudny, wymagał od drużyny dużej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności wnikliwej analizy materiałów edukacyjnych udostępnionych wcześniej wszystkim uczestnikom.
Trzy najlepsze zespoły z terenu każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wezmą udział  w Finale Krajowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najlepszy zespół  z finału krajowego weźmie udział w finale europejskim, który w tym roku odbędzie się w Sagadi, w Estonii.
Podziękowania ze strony uczestników konkursu kierujemy dla Nadleśnictwa Kartuzy za wspaniałe przygotowanie eliminacji oraz dla p. Mariana Koteckiego – fundatora poczęstunku.
Wszystkim uczestnikom kartuskich eliminacji życzymy powodzenia.
   
JG