Z okazji zbliżającej się I rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II w Zespole Szkół w Przodkowie odbyła się uroczystość upamiętniająca postać błogosławionego. Uczniowie klasy IV a pod kierunkiem katechetki Grażyny Bach przygotowały inscenizację poświęconą najważniejszym wątkom z życia papieża.
Kolejnym punktem spotkania było rozdanie nagród w gminnym  konkursie literackim, który został ogłoszony przez szkołę w Przodkowie. Uczniowie nadesłali modlitwy dziękczynno- błagalne do Sługi Bożego Jana Pawła II oraz wiersze zgodne z hasłem konkursu ,,Jan Paweł II – człowiek modlitwy”. Swoich sił w opowiadaniu o świętości Jana Pawła II i jego wpływie na życie współczesnych Polaków spróbowało  37 uczniów z terenu przodkowskiej gminy.  Komisja w składzie: Helena Wicka, Grażyna Bach i Beata Gracz postanowiła nagrodzić

w kategorii: Modlitwa 
Klasa IV
I miejsce – Weyer Natalia- Szkoła Podstawowa  Czeczewo,
II miejsce- Markowska Paulina – Szkoła Podstawowa Przodkowo,
III miejsce – Chmielewska Anna – Szkoła Podstawowa   Przodkowo ,
Wyróżnienie- Frankowska Anna- Szkoła Podstawowa  Czeczewo,
                       Rzeszewicz Klaudia-Szkoła Podstawowa Czeczewo.
Klasa V
I miejsce – Marek Aleksandra -Szkoła Podstawowa  Przodkowo,
II miejsce- Kreft Aleksandra – Szkoła Podstawowa Przodkowo,
III miejsce-  Barzowska Iwona- Szkoła Podstawowa Przodkowo,
III miejsce-  Mateja Dawid – Szkoła Podstawowa Wilanowo,
III miejsce-  Barowicz Martyna – Szkoła Podstawowa Czeczewo,
Wyróżnienie – Wicki Marek- Szkoła Podstawowa Wilanowo,
Woźniak Mikołaj – Szkoła Podstawowa Przodkowo,
Klasa VI
I miejsce – Nagel Magdalena -Szkoła Podstawowa  Przodkowo,
II miejsce- Wicki Łukasz – Szkoła Podstawowa Przodkowo,
III miejsce-  Kamila Konkol- Szkoła Podstawowa Wilanowo,

                               W kategorii :Wiersz:
Klasa IV
I miejsce – Kreft Paulina -Szkoła Podstawowa  Przodkowo,
II miejsce- Kalkowska Magdalena – Szkoła Podstawowa Przodkowo,
III miejsce-  Warkusz Joanna- Szkoła Podstawowa Przodkowo,
Wyróżnienie – Slas Paulina i Bejrowska Weronika- Szkoła Podstawowa Przodkowo,
Klasa V
I miejsce – Niemc Klaudia -Szkoła Podstawowa  Wilanowo,
II miejsce- Szwertfeger Alicja  – Szkoła Podstawowa Szarłata,
III miejsce-  Lypiak Izabela- Szkoła Podstawowa Przodkowo,
Wyróżnienie: Zielińska Kamila i Riegiel Weronika-  Szkoła Podstawowa Przodkowo,
Klasa VI
I miejsce – Frankowska Izabela – Szkoła Podstawowa  Wilanowo,
II miejsce – Kolmetz Izabela – Szkoła Podstawowa  Wilanowo,
III miejsce- Pacholczyk Oliwia- Szkoła Podstawowa  Wilanowo,
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Przodkowo. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Przodkowo. W spotkaniu uczestniczyli ksiądz Wacław Mielewczyk z Przodkowa i ks. Piotr Brzeski z Grzybna. Wśród zaproszonych gości byli też dyrektorzy szkół oraz opiekunowie laureatów konkursu. Organizatorki konkursu: Helena Wicka, Grażyna Bach i Mirosława Rekowska serdecznie dziękują władzom gminy , nauczycielom , pracownikom szkoły za wsparcie i współpracę w zorganizowaniu konkursu poświęconemu Wielkiemu Polakowi  Janowi Pawłowi II.

Beata Ludwichowska