Książki dla Zespołu Szkół w Czeczewie

            Dzięki uprzejmości dowódcy MW adm. floty Tomasza Mathea zasoby książek, które były gromadzone w bibliotece 6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego MW  im. admirała  Arendta Dickmana – Gdynia zostały przekazane  szkole  w Czeczewie. “Po zinwentaryzowaniu i skatalogowaniu będą dostępne dla uczniów naszej  placówki  oraz ogólnie dostępne dla rodziców i  wszystkich zainteresowanych” – zapowiedział Jerzy Stachurski- dyrektor ZS w Czeczewie.
               “Szkolna  biblioteka przejęła książki m.in. z kanonu literatury pięknej, o tematyce historycznej, poświęconych  morzu i jego historii” – ocenił  kmdr.  ppor. mgr Waldemar Mróz- Szef Sekcji Wychowawczej z  JW  z Gdyni.
               W środę, 25.04. 2012 r. , w obecności uczniów,   woluminy przekazano  szkole. Będą one udostępniane wszystkim zainteresowanym po ich całkowitym opracowaniu.
               Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i uczniowie składają podziękowania: kmdr. Dariuszowi Kochaniakowi oraz kmdr. ppor. Waldemarowi Mróz  za pomoc w pozyskaniu książek na rzecz biblioteki szkolnej w Czeczewie.

JW.
Foto: Dariusz Nowak
Zbiorowa fotografia uczestników  uroczystego przekazania książek szkole w Czeczewie